Tips patiëntgerichte zorginkoop

Waarover wil je in gesprek?

Patiëntenorganisaties kunnen verschillende wensen hebben waarover ze met zorgverzekeraars in gesprek willen. Denk aan aanvullende verzekeringsproducten, collectiviteitsafspraken, machtigingenbeleid, vereisten met betrekking tot de verwijzing, vergoeding van een niet-gecontracteerde zorgaanbieder, of bepaalde dienstverlening. Of en welke wensen via de zorginkoop kunnen worden opgepakt, is vooraf niet altijd duidelijk. Als je over je wensen in gesprek wilt met zorgverzekeraars, doe dat aan de hand van een verbetervoorstel. Dat kan helpen om duidelijk te krijgen waarover het gesprek moet gaan en met wie bij de zorgverzekeraar het gesprek het beste kan worden gevoerd. Deze tools kunnen je hierbij helpen.

Hoe ga ik aan de slag?

  • Kijk naar welke zorgverzekeraars er zijn. Er zijn grote landelijke zorgverzekeraars met kernregio’s, regionale (kleinere) zorgverzekeraars, maar ook kleine landelijke zorgverzekeraars. Dat kan relevant zijn voor welke zorgverzekeraar je wilt aanspreken. Maar dat kan ook een thema of een bepaald product zijn waar de zorgverzekeraar zich mee in de etalage zet. Voor een idee met betrekking tot zorginkoop is het handig om te weten wie de regie heeft in de zorginkoop. En voor welke polissen (merken en labels) dat allemaal geldt.
  • Zoek op de website van de zorgverzekeraar het zorginkoopbeleid. Jaarlijks op 1 april moeten zorgverzekeraars hun zorginkoopbeleid op de website publiceren. Kijk bij de informatie voor zorgaanbieders en vindt daar per zorgsector informatie.
  • Op de website van de zorgverzekeraar moet ook staan hoe de zorgverzekeraar verzekerden betrekt bij het zorginkoopbeleid.
  • Ken de behoefte van je achterban. Dat vormt de basis van je inbreng, gebaseerd op bijvoorbeeld recent onderzoek of achterbanraadpleging.

Heb je een bepaald idee of voorstel waarover je in contact wil komen met de zorgverzekeraar? Bedenk wat je wilt bereiken en wat je daarbij nodig hebt van de zorgverzekeraar en waarom. Denk ook na over wat van belang is voor de zorgverzekeraar. Je voorstel wordt er sterker van en eerder opgepikt door een zorgverzekeraar als je meteen aan het begin helder hebt wat het de zorgverzekeraar zou kunnen opleveren. Soms kan het zijn dat het beter is om contact op te nemen met een beroepsvereniging óf allebei.

  • Heb je als patiëntenorganisatie al contacten bij zorgverzekeraars? Benader de contactpersonen en vraag hoe je het beste in contact kan komen met de afdeling die gaat over het zorginkoopbeleid. Dit zijn mensen met een andere deskundigheid en taak dan bijvoorbeeld je contactpersoon voor een collectief contract. Bekijk de contactgegevens van de verschillende zorgverzekeraars.
  • Pols de zorgverzekeraar(s). Op basis van de reacties van zorgverzekeraars kun je kijken welke verzekeraars interessant zijn om verder mee te praten. Het kan zijn dat een voorstel niet via zorginkoop kan worden opgepakt, maar wel op een andere manier. Bij verzekeraars werken veel mensen en bij elke verzekeraar is het weer net iets anders georganiseerd. Bekijk de tools.
  • Stel je idee en je aanpak zo nodig bij en bepaal of het loont om een plan verder te ontwikkelen.
  • Welke inbreng wil je? Wil je alleen geïnformeerd worden of wil je een verdergaande samenwerking? Welke verantwoordelijkheid wil je? Bespreek dit met de zorgverzekeraar zodat de verwachtingen gelijk zijn.

Wanneer lever ik mijn inbreng?

Alle verzekeraars maken hun eigen plannen en hebben hun eigen planning in aanloop naar 1 april als ze het inkoopbeleid publiceren. In dat proces is afstemming met verschillende partijen opgenomen, bijvoorbeeld met ledenraden, (koepels van) zorgaanbieders, NZa, ministerie van VWS, Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en ook patiëntenorganisaties. Wil je het gesprek aangaan en je ideeën inbrengen? Sluit dan aan op de fasen van het zorginkooptraject.

De voorbereiding op de zorginkoop is een zorgvuldig en langdurend proces. Tussen voorbereiding inkoopbeleid en presentatie inkoopbeleid op 1 april zit wel negen maanden tot een jaar. Bij meerjarenafspraken is dat nog langer en ook patiëntenparticipatie vraagt tijd. Leg dus tijdig contact met de zorgverzekeraar en vraag hoe het proces eruit ziet en wat een goed moment is om mee te praten. Realiseer je dat er in de beleidsvoorbereidingsfase (dus vóór publicatie van het zorginkoopbeleid op 1 april) misschien wel de meeste ruimte is voor het leveren van inbreng.

Tot slot

Ga je in gesprek met de zorgverzekeraar om tot verdere afspraken te komen? Het kan dan lastig zijn om alle verzekeringstechnische discussies te volgen. Laat je daardoor niet afschrikken. De ervaring van een grote groep patiënten is ook van waarde voor goede zorginkoop.

En als je na een verkenning besluit om samen een traject te starten, ga dan in de beginfase al in gesprek over wat je van elkaar verwacht en kom tot afspraken over (het faciliteren van) inzet van de patiëntenorganisatie en de zorgverzekeraar.

Benutten van kennis en contact Patiëntenfederatie Nederland

Patiëntenfederatie Nederland onderhoudt contacten met zorgverzekeraars en Zorgverzekeraars Nederland. Ook voorzien we leden van informatie en organiseren waar nodig en gewenst bijeenkomsten om kennis en ervaring te delen. Zowel patiëntenorganisaties als zorgverzekeraars kunnen hier hun voordeel mee doen. Neem contact op met Patiëntenfederatie Nederland via:Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Is deze pagina nuttig?
Bedankt voor je feedback!