Aanvullende informatie

Als je de gevolgen van een behandeling nog niet volledig overziet, kun je de behandeling uitstellen. Dat geeft je de ruimte om extra informatie te verzamelen, totdat je antwoord hebt op al je vragen. Dat kun je op verschillende manieren doen.

Uw eigen zorgverlener

Je bespreekt je vragen en twijfels met je eigen zorgverlener. Deze zal zo goed mogelijk je vragen beantwoorden en je onzekerheid proberen weg te nemen.

Je huisarts

Je vraagt je huisarts naar zijn mening over de behandeling. Als hij dit niet zelf kan beoordelen, kan hij aan een collega extra informatie vragen.

Je eigen omgeving

Je bespreekt je gevoelens over de behandeling met mensen in jouw omgeving. Familie of vrienden kunnen je steunen en helpen bij het afwegen van alle voor- en nadelen.

Algemene informatie over uw ziekte en behandeling

Je verzamelt algemene informatie. Over veel ziekten en behandelingsmethoden staat betrouwbare informatie op bijvoorbeeld www.thuisarts.nl en www.zorgkaartnederland.nl. Ook kun je vaak folders krijgen bij je zorgverlener, de huisarts, een patiëntenservicebureau in een ziekenhuis of een patiëntenvereniging.

Gerichte informatie

Hierover kun je contact opnemen met een patiëntenvereniging. Patiëntenverenigingen beschikken vaak over gerichte informatie. Meestal zijn ze goed op de hoogte van verschillende of specialistische behandelingen. Soms kunnen zij je ook vertellen over ervaringen van andere patiënten met verschillende methoden.

Heb je nog steeds twijfels en behoefte aan een persoonlijk advies van een andere deskundige? Vraag dan om een tweede mening.

Is deze pagina nuttig?
Bedankt voor je feedback!