Het recht op informatie

In de WGBO staat dat je recht hebt op goede en volledige informatie over jouw gezondheid/ ziekte en de mogelijke behandelingen. In de wet wordt dit duidelijk uitgewerkt. In dit hoofdstuk staat wat je mag verwachten van jouw zorgverlener. En hoe je zelf kunt zorgen dat je goed geïnformeerd bent.

Waarover krijg ik informatie?

Een zorgverlener informeert je in begrijpelijke taal over:

  • jouw ziekte of aandoening en de vooruitzichten
  • de voorgestelde behandeling of het onderzoek en het doel daarvan
  • eventueel andere behandelingsmogelijkheden
  • de gevolgen en eventuele risico’s van een behandeling of onderzoek
  • de medicijnen en eventuele bijwerkingen
  • de ontwikkelingen rondj ouw gezondheid en het verloop van de behandeling.

Kortom: de zorgverlener vertelt je duidelijk wat er precies met je kan gebeuren en waarom. Deze informatie heb je nodig om een beslissing te kunnen nemen over je behandeling. Een beslissing waarbij je goed kunt afwegen wat je wilt bereiken met de behandeling en wat mogelijke risico’s zijn. Wanneer je niet alles in één keer kunt verwerken, kun je de zorgverlener vragen het jou in gedeeltes vertellen. Het is verplicht dat je alle informatie hebt gekregen én begrepen voordat de behandeling begint.

Hoe krijg ik informatie?

De zorgverlener heeft de plicht om jou informatie te geven. Goede informatie krijgen is een samenspel tussen jou en jouw zorgverlener. Daar zijn geen precieze regels voor, omdat iedere patiënt weer anders is. De zorgverlener zal de informatie met je afstemmen. De een heeft meer uitleg nodig dan de ander. Misschien wil je graag meteen horen waar het op staat, een ander juist niet. De zorgverlener moet zorgen dat je de informatie goed begrijpt. Je hebt hierin zelf ook een rol. Je kunt het gesprek goed laten verlopen door duidelijk te zijn. Bijvoorbeeld door te zeggen dat je meer wilt weten, of dat je nog niet alles begrijpt. Vraag alles wat je wilt weten.

Is deze pagina nuttig?
Bedankt voor je feedback!