Inleiding

Wanneer er iets met je gezondheid aan de hand is, heb je de hulp van een arts of een andere deskundige nodig. Je vertrouwt je toe aan zijn zorg. Jouw zorgverlener én jij hebben rechten en plichten. Het is belangrijk dat je deze kent.

alt tekst
credits

Om de positie van de patiënt te versterken, zijn de patiëntenrechten vastgelegd in de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Deze wet regelt de relatie tussen jou en je zorgverlener. Bijvoorbeeld dat de zorgverlener je goed en volledig informeert over jouw ziekte en de behandeling. De WGBO is op 1 april 1995 in werking getreden. Minstens zo belangrijk als een wettelijke regeling is de houding van jou en jouw zorgverlener. Dit betekent dat je je allebei inspant om jouw gezondheid te verbeteren. De zorgverlener werkt daaraan vanuit zijn (medische) deskundigheid. Hij geeft informatie en staat open voor jouw vragen en eventuele klachten. Het is belangrijk dat je met de zorgverlener kunt overleggen over wat je van de behandeling verwacht. En dat je zelf ook meewerkt aan de behandeling. Dit onderwerp geeft een overzicht van de belangrijkste rechten en plichten uit de WGBO.

Overal waar hij staat, kan je ook zij lezen.

Het Nationale Zorgnummer

Heb je na het lezen van deze brochure nog vragen? Neem dan contact op met het Nationale Zorgnummer. Daar kun je terecht met vragen over zorg en zorgverzekering, over uitkeringen, wonen, vervoer, inkomen en patiëntenrechten. Ook kunt je bij het Nationale Zorgnummer terecht voor informatie over en het aanvragen van een niet-reanimerenpenning.

0900 - 23 56 780 (20 cent per gesprek)
maandag t/m donderdag tussen 9.00 - 13.00 uur

Is deze pagina nuttig?
Bedankt voor je feedback!