Recht op inzage in jouw medisch dossier

Jouw zorgverlener houdt een medisch dossier bij over je gezondheid en de behandeling van je klachten. Als patiënt heb je recht om dit dossier in te zien of een kopie van je medisch dossier op te vragen.

Mag ik mijn dossier inzien?

Jouw zorgverlener is verplicht een dossier bij te houden. Hierin staan alle gegevens over jouw behandeling. Je hebt recht op inzage in jouw dossier. Als er gegevens in staan over anderen, dan mag je deze niet inzien.

Een voorbeeld: geen inzage in gegevens over anderen

De heer De Wit heeft een aantal gesprekken gevoerd bij een psycholoog. Er is ook gesproken met zijn vrouw. Daarbij heeft hij ook over haar enkele gegevens in het dossier opgenomen. Deze gegevens haalt de psycholoog uit het dossier voordat De Wit inzage krijgt.

Kan ik mijn dossier online inzien?

Sommige ziekenhuizen en huisartsen hebben een beveiligde website waarop je kunt inloggen om jouw medische dossier in te zien. Dit heet vaak een patiëntenportaal. Zo kun je bijvoorbeeld diagnoses, verwijsbrieven of uitslagen van onderzoeken inzien. Je ziet welke medicatie je krijgt en kunt soms ook notities van jouw behandeld arts bekijken. Vanaf 2020 is het voor elke zorgverlener verplicht om jou online inzage te geven in jouw medisch dossier.

Mag een ander mijn dossier inzien?

Alleen jij en zorgverleners die bij jouw behandeling zijn betrokken, hebben het recht jouw dossier in te zien. Alleen met jouw uitdrukkelijke toestemming mogen anderen het inzien. Een zorgverlener moet zijn dossiers zorgvuldig bewaren. Hij moet voorkomen dat anderen (onbevoegden) in jouw medische dossier kunnen kijken.

Kan ik een kopie van mijn dossier krijgen?

Op jouw verzoek kun je een kopie krijgen van jouw dossier of een gedeelte daarvan. Dit moet de zorgverlener jou zo spoedig mogelijk geven. Hij mag daarvoor een redelijke vergoeding vragen. Dit is vastgesteld op €0,23 per pagina, en maximaal €5,- per afschrift. Gaat het om een kopie van meer dan 100 pagina’s dan mag hiervoor maximaal €22,50 worden gevraagd. Steeds vaker kun je een elektronische kopie krijgen via een beveiligde USB-stick. Om de kosten te beperken, kun je ook eerst je dossier inkijken en een gedeelte laten kopiëren.

Mijn dossier klopt niet. Wat nu?

Wanneer je in je dossier zaken tegenkomt die niet kloppen of waarmee je het niet eens bent, kun je de zorgverlener vragen dit te veranderen. Al hij dit niet wil doen, dan moet hij jou uitleggen waarom hij dit niet wil doen. Ook kun je je eigen visie/ mening over de behandeling opschrijven. Jouw zorgverlener zal dit dan aan jouw dossier toevoegen.

Hoe lang worden mijn gegevens bewaard?

Gegevens uit je dossier moeten minimaal vijftien jaar worden bewaard. Soms is zelfs een langere bewaartijd nodig. Bijvoorbeeld als je een chronische ziekte hebt of een erfelijke aandoening. In de praktijk blijven de gegevens uit jouw elektronisch patiëntendossier gewoon bewaard, tenzij er een reden is om dat niet te doen.

Bij minderjarigen start de bewaartermijn vanaf het 18e jaar. Alle patiëntgegevens die voor het 18e jaar zijn verzameld, moeten tot het 34e levensjaar worden bewaard.

Je kunt ook zelf om vernietiging vragen, als je wilt dat jouw gegevens niet meer bewaard worden. In principe zal je zorgverlener op je verzoek ingaan, behalve wanneer een ander daar ernstig nadeel van kan hebben. Wanneer hij je gegevens niet wil vernietigen, moet hij dat aan jou laten weten en uitleggen waarom hij dit niet doet.

Een voorbeeld: langere bewaartermijn bij een erfelijke ziekte

Mevrouw Bakker lijdt aan een erfelijke ziekte, die uitgebreid is onderzocht. De kans is groot dat haar kinderen deze ziekte ook zullen krijgen. Omdat haar gegevens voor hen van belang kunnen zijn, gaat de zorgverlener niet in op haar verzoek om haar dossier te vernietigen.

Is deze pagina nuttig?
Bedankt voor je feedback!