Recht op privacy

Ook jouw recht op privacy is vastgelegd in de WGBO. Je hebt recht op bescherming van je persoonlijke gegevens. Alles wat je met je zorgverlener bespreekt, moet geheim blijven.

Wat houdt het recht op privacy precies in?

Zorgverleners moeten vertrouwelijk met je gegevens omgaan. Dit heet ook wel het beroepsgeheim. Alleen personen die betrokken zijn bij jouw behandeling, zijn op de hoogte van jouw situatie. Informatie mag niet worden doorgegeven aan bijvoorbeeld je partner, familie of vrienden. Dat mag alleen met jouw toestemming.

Het recht op privacy houdt nog meer in. Medische handelingen moeten worden uitgevoerd zonder dat anderen dat kunnen zien. Ook kun je vragen om in een aparte ruimte een gesprek met je arts te voeren. Jouw privacy moet zoveel mogelijk worden gerespecteerd.

Is deze pagina nuttig?
Bedankt voor je feedback!