Rechten van minderjarigen

De WGBO beschrijft ook wanneer kinderen mogen meebeslissen over hun medische behandeling. Ook als ze nog niet zelf beslissen, hebben ze recht op een duidelijke, begrijpelijke uitleg.

Kinderen tot twaalf jaar

Kinderen onder de twaalf jaar mogen niet voor zichzelf beslissen. Dat doen hun ouders of voogd. Maar zorgverleners moeten jonge kinderen wel op een begrijpelijke manier uitleggen wat er met hen gaat gebeuren.

Kinderen van twaalf tot zestien jaar

Kinderen tussen de twaalf en zestien jaar kunnen vaak goed hun situatie overzien en een eigen mening hebben over wat voor hen belangrijk is. Daarom is voor hun behandeling toestemming van de ouders én het kind nodig. Het komt voor dat zij het niet met elkaar eens zijn en het kind bij zijn mening blijft. Dan zal de zorgverlener in principe doen wat het kind vraagt. Tenminste als dit overeenkomt met zijn beroepsregels.

Kinderen vanaf zestien jaar

In de WGBO hebben kinderen vanaf zestien jaar dezelfde rechten als volwassenen. Zij mogen dus zelf samen met hun zorgverlener beslissen over de behandeling. Daarmee hoeven hun ouders niet in te stemmen. De ouders krijgen ook alleen nog informatie over hun kind, als hij daar zelf toestemming voor geeft aan de zorgverlener.

Wil je meer informatie over de patiëntenrechten van minderjarigen?

Is deze pagina nuttig?
Bedankt voor je feedback!