Verwijzing

In Nederland ga je meestal eerst naar je huisarts met medische klachten. Zo nodig verwijst hij je door naar een medisch specialist of een andere zorgverlener. Vaak is dit nodig voor de vergoeding van deze zorg door de zorgverzekeraar.

Wanneer heb ik een verwijzing van de huisarts nodig?

Je bent altijd vrij om een bepaalde specialist te raadplegen. Maar als je deze behandeling vergoed wilt krijgen via je zorgverzekering, heb je een verwijzing van de huisarts nodig. Voor paramedische zorg zoals fysiotherapie, ergotherapie, logopedie, diëtiek en medische psychologie is een verwijzing niet noodzakelijk. Wel is het verstandig om eerst bij je zorgverzekeraar te controleren of en wanneer deze zo’n behandeling vergoed.

Je hebt recht op een verwijzing wanneer deze medisch noodzakelijk is. De huisarts beoordeelt dit. Hij zal een verwijzing weigeren, wanneer hij vindt dat deze niet zinvol is. Hij moet dan duidelijk uitleggen waarom hij je niet verwijst.

Ik wil een verwijzing, maar de huisarts weigert. Wat moet ik doen?

Je kunt nogmaals vragen om een verwijzing en uitleggen waarom je dat nodig vindt. Leg zo duidelijk mogelijk uit waarom je bijvoorbeeld naar het ziekenhuis of een specialist wilt. Soms geeft een huisarts toch een verwijzing, zodat je je minder onzeker voelt. Ook kun je bijvoorbeeld afspreken dat je een verwijzing krijgt, wanneer je na een bepaalde tijd nog steeds klachten hebt. Verder kun je bij een andere huisarts een tweede mening (second opinion) vragen. (zie hiervoor de e-brochure ‘Een tweede mening’).

Mijn huisarts blijft een verwijzing weigeren, wat nu?

Je kunt zonder verwijzing naar een specialist gaan, maar moet dit consult dan in principe zelf betalen. Je kunt ook bemiddeling of toestemming van je zorgverzekeraar vragen om een specialist te bezoeken. Daartoe neem je contact op met de adviserend geneeskundige van je zorgverzekeraar.
Je kunt zelfs veranderen van huisarts. Je mag een andere huisarts zoeken die je wel wil verwijzen. Dit is bijna nooit nodig. Meestal kom je er in een gesprek met je huisarts wel uit.

Wat staat in een verwijsbrief?

In een verwijsbrief staat de vraag die de huisarts aan zijn collega heeft. Ook staan in de brief: de reden voor de verwijzing en de medische gegevens die er toedoen. Als je akkoord gaat met de verwijzing, gaat de huisarts er vanuit dat je ook toestemming geeft voor het delen van deze informatie. Dit heet veronderstelde toestemming. Als je dit niet wilt, kun je hier bezwaar tegen maken.

Mag ik mijn verwijsbrief inzien?

Je hebt recht op inzage in je medische gegevens. Dat betekent dat je ook je verwijsbrief mag inzien. Soms wordt die brief in een gesloten enveloppe meegegeven. Wil je weten wat er in de brief staat, dan kun je dat het beste tegen de huisarts zeggen. Hij kan dan meteen jouw vragen over de verwijsbrief beantwoorden.

Is deze pagina nuttig?
Bedankt voor je feedback!