De plichten van de patiënt

Als patiënt heb je ook plichten. Zo moet je zorgen dat de rekening wordt betaald. In dit hoofdstuk lees je wat je belangrijkste plichten zijn. Ook gaan we in op het recht van de tandarts om te beslissen of hij een behandeling kan uitvoeren.

Welke plichten heeft u als patiënt?

Als patiënt heb je behalve rechten ook plichten.

  • Je betaalt de tandarts voor de zorg. Dat doet je zelf of via je aanvullende zorgverzekering.
  • Je geeft de tandarts de informatie die van belang kan zijn voor de behandeling, zoals het gebruik van medicijnen.
  • Je moet zo goed mogelijk meewerken, zodat de tandarts je gebit goed kan onderzoeken en behandelen.
  • Je verschijnt op de afgesproken tijd bij je tandarts, of zegt de afspraak 48 tot 24 uur van tevoren af (kijk hiervoor op de website van de tandarts). Wanneer je de afspraak niet tijdig afzegt, kan de tandarts kosten in rekening brengen. Die kunnen zelfs oplopen tot de totale kosten voor de geplande behandeling.

Moet de tandarts altijd de behandeling uitvoeren die de patiënt wil?

Een tandarts neemt beslissingen volgens de regels van zijn beroepsgroep. Hij hoeft dus niet zonder meer te doen wat je hem vraagt. De tandarts zal zo mogelijk rekening houden met jouw wensen. Maar als een bepaalde behandeling tandheelkundig niet noodzakelijk, onnodig of niet goed voor je is, mag hij weigeren om deze uit te voeren.

Is deze pagina nuttig?
Bedankt voor je feedback!