Informatie en toestemming

Voordat je wordt behandeld, geef je daar toestemming voor. Hiervoor heb je eerst goede informatie nodig over de voorgestelde behandeling en over andere mogelijke behandelingen.

Welke informatie over de behandeling heb je nodig?

Een tandarts moet je in begrijpelijke taal informatie geven over:

  • de toestand van je gebit
  • extra onderzoek, zoals het maken van foto’s
  • de voorgestelde behandeling
  • andere mogelijke behandelingen;
  • de gevolgen of risico’s van de behandeling of het onderzoek
  • de vooruitzichten (prognose) na de behandeling en zonder behandeling
  • medicijnen en eventuele bijwerkingen
  • de kosten

Wat betekent de toestemmingseis?

De tandarts mag je alleen behandelen met je toestemming. Uiteindelijk beslis je dus zelf of je wordt behandeld. De tandarts geeft je alleen advies. Wanneer je hebt begrepen wat de behandeling allemaal inhoudt, kun je met je tandarts een behandelplan afspreken. Je tandarts mag je een bepaalde behandeling niet opdringen. Je mag dus je voorkeur voor een andere behandeling geven of een behandeling afwijzen of uitstellen.

Je kunt je toestemming ook intrekken. In dat geval zoek je samen met de tandarts naar een andere behandeling. Of je kunt besluiten om er vanaf te zien en je (nog) niet te laten behandelen. Bij een uitgebreide of ingrijpende behandeling geef je schriftelijk toestemming door bijvoorbeeld je behandelplan te ondertekenen.

Is deze pagina nuttig?
Bedankt voor je feedback!