Chronisch ziek zijn en verzekeren

Mensen met een chronische aandoening kunnen, net als wie kerngezond is, bij iedere zorgverzekeraar een basispolis naar eigen voorkeur afsluiten. Maar bij aanvullende verzekeringen kan dat lastiger zijn.

  • Acceptatie voor basispolis geen probleem.
  • Aanvullend verzekeren soms een probleem.

Extra kosten

Een chronische ziekte sluipt niet onopgemerkt in je leven, en kan een zware last zijn. Door de belasting van de aandoening zelf. Maar vaak ook door de nodige extra kosten, inclusief de kosten voor zorg en verzekering. Terwijl mensen door hun aandoening vaker beperkt zijn in hun mogelijkheden om (extra) inkomen te verwerven.

Beter geen vrijwillig eigen risico

Wie met vaste regelmaat bij de specialist of in het ziekenhuis komt, voor controle, begeleiding, behandeling, krijgt vanzelf te maken met het wettelijk verplichte eigen risico in de basisverzekering. Dit bedraagt 385 euro per jaar, en daar ben je dan al gauw doorheen. In die situatie is het onverstandig om
ook nog eens een vrijwillig eigen risico te nemen. De premiekorting zal niet opwegen tegen de (bijna-) zekerheid dat je dat extra risico voor het volle bedrag zult moeten betalen.

Basispolis: gewoon acceptatieplicht

Een basispolis is hoe dan ook verplicht voor iedereen. Hiervoor geldt dat alle zorgverzekeraars een acceptatieplicht hebben. Dus ook wie chronisch ziek is, kan gewoon overal een basisverzekering afsluiten, tegen precies dezelfde premie en voorwaarden die voor ieder ander gelden die diezelfde polis afsluit. Maar hiermee is nog niet alles gezegd.

Zijn je zorgverleners wel gecontracteerd?

Mensen met een chronische aandoening zullen soms een ‘vaste’ relatie hebben met een of meer specifieke zorgverleners. En wie dan graag bij deze zorgverlener wil blijven, moet wel goed opletten bij het overstappen naar een nieuwe zorgverzekeraar. Kies je voor een naturapolis, kijk dan eerst of je nieuwe zorgverzekeraar ook een contract heeft met je zorgverlener. Je kan ook overstappen naar een restitutiepolis waarbij je zelf je zorgverlener kan kiezen en de kosten krijgt vergoed. Maar die polis is vaak duurder.

Ook opletten bij hulpmiddelen

Maak je gebruik van een hulpmiddel in bruikleen, let dan ook goed op bij het overstappen Wie door de ziekte bijvoorbeeld een speciaal bed nodig heeft of een pomp, moet dan wél nagaan of een nieuwe zorgverzekeraar dezelfde hulpmiddelenleverancier contracteert als de oude. Zo niet, dan moet er een nieuw bed komen, een nieuwe pomp, of wat voor hulpmiddel dan ook nodig is. En dit kan vervelend zijn als je gewend en bekend bent met het bruikleenhulpmiddel.

Een aanvullende verzekering kiezen

Veel mensen met een chronische ziekte hebben een aanvullende verzekering en doen daar ook een beroep op. Bijvoorbeeld bij kanker (psychosociale zorg), reuma (fysiotherapie, acupunctuur) en chronische pijn (extra vergoeding voor eigen bijdragen bij sommige medicijnen). Een zorgverzekeraar mag een toelatings- of acceptatiebeleid toepassen. Op basis daarvan kan de zorgverzekeraar besluiten om iemand die veel zorg uit de aanvullende verzekering nodig heeft niet toe te laten tot een aanvullende verzekering. Dit doen zorgverzekeraars alleen bij zeer uitgebreide aanvullende verzekeringen. Hoe hier precies mee wordt omgegaan, verschilt per verzekeraar.

Is deze pagina nuttig?
Bedankt voor je feedback!