Collectiviteiten

Wat zijn dat precies? Wat voor soorten heb je? En hoe hoog is de premiekorting?

 • Vanaf 2023 geen collectiviteitskorting meer op de basispolis.
  • Maar nog wel korting bij aanvullende polissen.
  • Bijna 7 van de 10 verzekerden zat in 2022 bij een collectiviteit.
  • Kijk niet alleen naar korting, maar ook naar de pakketinhoud.

Geen onderscheid in premie basispolis

Zorgverzekeraars mogen geen onderscheid maken in de premie die ze voor een-en-dezelfde variant basispolis vragen. Bijvoorbeeld door die hoger te maken voor mensen die ouder zijn of chronisch ziek zijn. Ze mogen wel verschil in premie maken tússen specifieke varianten basispolis. Bijvoorbeeld door een restitutiepolis duurder te maken dan een naturapolis. Maar per specifieke variant polis moeten ze dan weer iedereen voor precies dezelfde premie accepteren. Tot 2022 gold er een uitzondering voor collectiviteiten. Die konden lange tijd 10% korting krijgen op de basisverzekering. De laatste jaren was dat nog maar 5%. Vanaf 2023 is dat niet meer mogelijk omdat bleek dat individueel verzekerden meebetaalden aan de korting van collectief verzekerden.

Je kunt je nog wel met korting verzekeren voor aanvullende polissen, via bijvoorbeeld:

 • je werkgever
 • een belangenorganisatie (zoals een ouderenbond of een vakbond)
 • je gemeente
 • een consumenten- of patiëntenvereniging

Hoe vind ik een collectieve aanvullende verzekering?

Als je nog niet bij een collectiviteit hoort en ook ‘nergens lid van bent’, dan zijn er toch nog opties om bij een collectieve verzekering te komen:

 • Ga na of je via een vergelijkingssite korting kan krijgen.
 • Voor mensen met een laag inkomen bieden veel gemeenten een speciale collectieve zorgverzekering aan, de zogeheten Gemeentepolis. Meer informatie hierover bij Handige websites.

Eerst inhoud, dan prijs

Tot slot nog dit: korting via een collectiviteit kán voordelig zijn. Maar het is niet de enige manier waarop de premie voor je aanvullende polis kan variëren. Het is vooral het verzekerde pakket dat bepalend is voor de premiehoogte. Kies je voor veel korting, vergeet dan niet om ook te letten op het verzekerde pakket.

Is deze pagina nuttig?
Bedankt voor je feedback!