Inkomensafhankelijke bijdragen

De premie die je voor je basispolis betaalt, is een vast bedrag los van hoe hoog je eigen inkomen is. Maar daarnaast betaal je nog andere (forse) bijdrage voor de zorgverzekering, die wél samenhangt met je inkomen. Die loopt via de Belastingdienst, en daar heb je zelf niets in te kiezen.

  • Hoe lager het inkomen, hoe lager de bijdrage
  • De bijdrage varieert voor soort inkomen.
  • Werknemers en uitkeringsgerechtigden worden door werkgever of uitkeringsinstantie gecompenseerd.

Bijdragen naar financiële draagkracht

De premie die je voor de verplichte basispolis betaalt, direct aan je zorgverzekeraar, heet in ook wel de nominale zorgpremie. Dat ‘nominaal’ staat hier voor ‘vast bedrag’. Ofwel: iedereen betaalt precies hetzelfde bedrag in euro’s voor een- en-dezelfde variant basispolis.

Maar wat voor de één een relatief laag bedrag is, kan voor een ander juist een zware last zijn. Vandaar dat er ook ‘inkomensafhankelijke’ elementen zitten in de manier waarop wij de zorg in Nederland financieren.

Naast zorgtoeslag kennen we in Nederland de zogeheten inkomensafhankelijke premie voor de Zorgverzekeringswet (iab-zvw). Dat is een vast percentage van het bruto jaarinkomen; dus naarmate dat het inkomen hoger is, is ook die bijdrage in aantallen euro’s hoger.

Voor werknemers geldt dat de werkgever deze iab-zvw betaalt aan de Belastingdienst. Ook voor pensioenuitkeringen en uitkeringen van het UWV of de sociale dienst, houdt de uitkerende instantie inkomensafhankelijke zorgpremie in. Voor zelfstandigen ligt dit anders: zij moeten hun inkomensafhankelijke bijdrage zelf betalen als onderdeel van de aanslag inkomstenbelasting.

Tot een maximum inkomensgrens

Een paar dingen zijn nog van belang om te weten. Er is een bovengrens aan het jaarinkomen waarover de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (moet worden ingehouden/betaald). Die grens ligt bij ongeveer 60.000 euro bruto jaarinkomen. Wie meer verdient, betaalt over dat meer-gedeelte geen inkomensafhankelijke bijdrage voor de Zorgverzekeringswet meer.

Verder is het zo, dat de inkomensafhankelijke premie die mensen betalen over aanvullend pensioen vanaf het moment waarop ze AOW-gerechtigd worden, een iets lager percentage is dan de premie voor werknemers. En diezelfde, iets lagere premie geldt ook voor wie zelfstandige is.

Is deze pagina nuttig?
Bedankt voor je feedback!