Direct naar:

Inkomensafhankelijke bijdragen

De premie die je voor je basispolis betaalt, is een vast bedrag los van hoe hoog je eigen inkomen is. Maar daarnaast betaal je nog andere (forse) bijdragen voor de zorgverzekering, die wél met uw inkomen mee variëren. Die lopen via de Belastingdienst, en vergen van jou geen eigen keuzes.

  • Alleen bij lage(re) inkomens.
  • Ook vermogen telt mee.
  • Hoe lager het inkomen, hoe hoger de toeslag.
  • Meerpersoonshuishoudens krijgen hogere toeslag.
  • Zelf aanvragen.

Bijdragen naar financiële draagkracht

De premie die je voor de verplichte basispolis betaalt, direct aan je zorgverzekeraar, heet in officiële beleidstaal de ‘nominale’ zorgpremie. Dat ‘nominaal’ staat hier voor ‘vast bedrag’. Ofwel: iedereen betaalt precies hetzelfde bedrag in euro’s voor een- en-dezelfde variant basispolis; afgezien van korting via een collectiviteit.

Maar wat voor de één een relatief laag bedrag is, kan voor een ander juist een zware last zijn. Vandaar dat er ook ‘inkomensafhankelijke’ elementen zitten in de manier waarop wij de Nederlandse zorg financieren. In de zin van: bijdragen naar financiële draagkracht.

We zagen dit ook al bij de zorgtoeslag: die is hoger naarmate iemands inkomen lager is. En boven een bepaalde inkomensgrens krijg je helemaal geen zorgtoeslag meer. Hetzelfde geldt voor de zogeheten inkomensafhankelijke premie voor de Zorgverzekeringswet. Dat is een vast percentage van het bruto jaarinkomen; dus naarmate dat het inkomen hoger is, is ook die bijdrage in aantallen euro’s hoger.

Voor werknemers geldt dat de werkgever een bijdrage betaalt aan de Belastingdienst. Ook voor pensioenuitkeringen en uitkeringen van het UWV wordt de inkomensafhankelijke zorgpremie meestal direct ingehouden door de uitkerende instantie. Voor zelfstandigen ligt dit anders: zij moeten hun inkomensafhankelijke bijdrage zelf betalen als onderdeel van de aanslag inkomstenbelasting.

Tot een maximum inkomensgrens

Een paar dingen zijn nog van belang om te weten. Er is een bovengrens aan het jaarinkomen waarover de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (moet worden ingehouden/betaald). Die grens ligt bij ongeveer anderhalve keer een modaal bruto jaarinkomen. Wie meer verdient, betaalt over dat meer-gedeelte verder geen bijdrage meer.

Verder is het zo, dat de inkomensafhankelijke premie die mensen betalen over aanvullend pensioen vanaf het moment waarop ze AOW-gerechtigd worden, een iets lager percentage is dan de premie voor werknemers. En diezelfde, iets lagere premie geldt ook voor wie zelfstandig is.

Is deze pagina nuttig?
Bedankt voor je feedback!