Nieuws

Nieuws

Actuele en relevante zaken rondom de zorg en Patiëntenfederatie Nederland. Ook bereikbaar via RSS

  • Home
  • Nieuws
  • Geef zwangere laatste woord bij keuze geboortezorg

Geef zwangere laatste woord bij keuze geboortezorg

 

Zwangere vrouwen moeten zelf kunnen beslissen door wie ze de zwangerschap laten begeleiden en waar. Het moet niet zo zijn dat ze automatisch aan een ziekenhuis of gynaecoloog vastzitten als ze kiezen voor een bepaalde verloskundige. De keuze moet te allen tijde aan de vrouw zelf zijn, ook als ze tijdens de zwangerschap van begeleiding wil wisselen. Dat schrijven een groot aantal (vrouwelijke) maatschappelijke organisaties aan minister Schippers van Volksgezondheid.

DikkeBuikPatiëntenfederatie NPCF is het daarmee van harte eens. “Voorop moet staan dat zwangere vrouwen zelf kunnen kiezen wie ze aan hun bed willen hebben”, zegt, directeur Dianda Veldman. “Wij denken op dit moment mee hoe dat gestalte kan krijgen. Maar voor ons staat buiten kijf dat de vrouw beslist en dat het geld nooit leidend mag zijn in de geboortezorg.”

Alle zorg uit één potje
De minister wil een systeem waarbij de geboortezorg in één tarief in de zorgverzekering wordt opgenomen. Uit dat vaste tarief moeten alle kosten worden betaald die met de zwangerschap en geboorte samenhangen. Patiëntenfederatie NPCF steunt dat idee, maar vindt wel dat de keuzevrijheid van vrouwen niet in het geding mag komen. Dianda Veldman: “Wij denken dat een vast tarief de samenwerking tussen de verschillende zorgverleners ondersteunt en stimuleert. Dat verhoogt de kwaliteit van zorg.”

Keuzevrijheid
De organisaties die de brief stuurden, vrezen dat door het ene tarief de keuzevrijheid van de vrouwen in gevaar kan komen. Ze zijn bang dat verzekeraars straks afspraken maken over geboortezorg in bepaalde gebieden waarbij bijvoorbeeld alleen ziekenhuizen (en gynaecologen) worden ingekocht en geen of te weinig verloskundigen. Of dat verloskundigen alleen worden vergoed als ze samenwerken met bepaalde gynaecologen of ziekenhuizen. Dat kan de keuzevrijheid van vrouwen aantasten, vinden ze. De brief is ondertekend door Atria, het kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis, de Nederlandse Vrouwenraad, Women Inc, het proefprocessenfonds Clara Wichmann, het Wo=Men Dutch Gender Platform, het kenniscentrum Rutgers en de Stichting Geboortebeweging.

Zelfbeschikkingsrecht
Dianda Veldman is het met de ondertekenaars hartgrondig eens. “Wij hebben ons in alle overleggen met de minister, de dokters, de NZA en de verzekeraars sterk gemaakt voor de keuzevrijheid van zwangere vrouwen. Ik ben blij dat deze maatschappelijke organisaties dat idee ondersteunen. Ik roep hen op om samen met ons een vuist te maken. We hebben in het overleg al veel weten te bereiken, maar een extra steuntje in de rug kan nooit kwaad.”

> Zie ook Impasse rond geboortezorg is slecht voor zwangere vrouwen

> Zie ook Laat zwangere zelf de zorgverlener kiezen (brief aan Tweede Kamer)

In de media

Fabrikanten opereren onbevoegd op de OK
Argos, 22 februari

Patiënt niet over het hoofd zien bij financiering wijkverpleging
Zorgkrant, 21 februari

Flinke stap achteruit door wetsvoorstel ‘resultaatgericht beschikken’
Zorgkrant, 21 februari

Tekort aan dokters en assistenten: 'Je wordt er soms gewoon verdrietig van'
Radio1, 20 februari

Waarom is mijn ziekenhuisrekening zo hoog?
MAX, 21 februari

Over transgenders die zelf hun behandeling beginnen 
De Ochtend van 4 op NPOradio4, 20 februari

Meldpunt: Roep om begrijpelijke ziekenhuisrekeningen 
MaxVandaag, 20 februari 

Nederland aan de slag met e-health 
ICT & Health, 20 februari

Wat als je hart er nu mee stopt, wil jij dan wel of geen reanimatie? 
Niet-ReanimerenPenning in Margriet.nl, 20 februari

Patiënten minder tevreden bij psychische klachten zorgverleners 
NationaleZorgGids, 19 februari

Een geneeskundestudent die meekijkt bij het doktersbezoek: 'Ze kan alles uitleggen' 
RTL-Nieuws, 12 februari

Bruins trekt beurs om digitale gegevensuitwisseling vlot te trekken
Skipr, 11 februari

Gemeenten breken met Hulpmiddelencentrum
Stellingwerf.nl, 11 februari

Huisartsenstop dreigt in grote steden 
NOS Radio1-Journaal – item start om 8 uur, 7 februari

Zorgaanbieders half jaar langer nodig om digitale patiëntendossiers te bundelen 
BNR, 7 februari

Nieuwe patiënten komen op een wachtlijst – item start op 2:51
RTL-Nieuws, 7 februari

Vastgelopen overleg om medicijnakkoord moet vlot getrokken worden 
ZorgKrant, 7 februari

Patiëntenorganisaties: zorgen om verantwoord wisselen medicijnen
Nederlands Dagblad, 6 februari

Te weinig aandacht voor psychosociale problemen huidpatiënten
Medical Facts, 6 februari

Mensen moeten verpleeghuiszorg krijgen die ze nodig hebben
ZorgKrant, 5 februari

'Meer zicht op zorg' bevordert gebruik online zorgomgevingen
ICT&Health, 3 februari