Nieuws

Nieuws

Actuele en relevante zaken rondom de zorg en de Patiëntenfederatie Nederland.

Gezamenlijke notitie PG-Beleidskader

Patiëntenfederatie Nederland, Ieder(in), en het LPGGz hebben hun ideeën op papier gezet om samen een sterke patiëntenbeweging te zijn en te blijven. In de notitie, die zij deze week stuurden naar VWS, schetsen zij de belangrijkste ontwikkelingen die zich voordoen in zorg en welzijn, en die mensen raken. Daarbij geven de koepels aan wat zij nodig hebben om de belangen van patiënten, cliënten,

... Lees meer

Patiënt wil meer duidelijkheid van fysiotherapeut

Patiënten zijn over het algemeen redelijk tevreden over hun fysiotherapeut. Toch zegt een op de tien patiënten dat hij of zij te weinig behandelingen heeft gehad. En maar een op de drie is tevreden over het aantal behandelingen. Dat blijkt uit onderzoek van Patiëntenfederatie Nederland onder ruim drieduizend mensen.

Lees meer

Breng meer fysiotherapie onder in de basisverzekering

Breng meer fysiotherapie onder in de basisverzekering. Het is nodig dat er dan wel goede afspraken komen over het tegengaan van onder- en overbehandeling. Dat schrijven Patiëntenfederatie Nederland en Ieder(in) in een brief aan het Zorginstituut.

Lees meer

Peiling Zorgverzekeringskaart Basisverzekering

Rond 19 november heeft u uw nieuwe zorgpolis ontvangen. Sinds dit jaar maken zorgverzekeraars voor elke polis ook een (digitale) Zorgverzekeringskaart Basisverzekering. De kaart bevat algemene informatie over de basisverzekering en informatie over het (verplicht) eigen risico. Verder kunt u op de kaart lezen hoe het zit met de contractering, de vergoedingen en de keuzevrijheid. Denkt u

... Lees meer

Beste Sint,

Sint, u was er wel erg vroeg bij dit jaar,
In de winkel lag in oktober alles al klaar.

Voor de kinderen chocola en pepernoten,
Daarbuiten gedonder om Piet voor de groten.

Lees meer

Bedrijf achter Nipt-test nog steeds moreel onethisch bezig

Het Belgische bedrijf Gendia dat voor Nederlandse zwangere vrouwen Nipt-testen uitvoert, is nog steeds moreel onethisch bezig. Dat zegt directeur Dianda Veldman van Patiëntenfederatie Nederland in reactie op het bericht dat het bedrijf zijn voorwaarden heeft aangepast.

Begin vorige maand werd duidelijk dat Gendia vrouwen soms maanden na hun zwangerschap benadert voor aanvullend

... Lees meer

Patiëntenfederatie wil masterplan voor kwetsbare ouderen

Er moet snel een masterplan komen voor kwetsbare ouderen. Te vaak belanden ouderen in het ziekenhuis omdat er nergens anders opvang is. Dat is niet nodig. Maar om daar iets aan te doen moeten alle betrokkenen samenwerken. “Laat de vraag naar zorg leidend zijn en niet de vraag wie wat gaat betalen.”

Lees meer

Geef oudere recht op een vaste ondersteuner

Ouderen moeten recht krijgen op een vaste ondersteuner. Een onafhankelijke persoon die hen bijstaat bij het kiezen en regelen van zorg. Die ondersteuner moet de zorg aan huis kunnen regelen, maar moet ook beschikbaar zijn als iemand naar een tehuis gaat. Dat schrijft Patiëntenfederatie Nederland in een brief aan de Tweede Kamer. Die praat later deze week over de zorg voor ouderen en

... Lees meer

Drie patiëntvriendelijke zorgverleners strijden om publieksprijs

Wie mag zich straks de meest patiëntvriendelijke zorgverlener van Nederland noemen, Verloskundige Brom, Fysiotherapeut Machiels of Orthopeed Vellema? Vandaag verraste Patiëntenfederatie Nederland de drie zorgverleners met hun nominatie voor de publieksprijs. De nominaties kregen zij dankzij de verhalen van patiënten op ZorgkaartNederland, de grootste ervaringssite van de zorg en initiatief

... Lees meer

Privacy in de zorg rammelt aan alle kanten

Maar liefst één op de twee mensen ervaart problemen met privacy in de zorg, zo blijkt uit onderzoek van Landelijk Platform GGz, Patiëntenfederatie Nederland en Ieder(in). Meeluisteren met vertrouwelijke gesprekken, onjuiste informatie in dossiers en uitwisseling van informatie tussen zorgverleners zónder toestemming van de patiënt of cliënt zijn de meest gehoorde klachten.

Lees meer

Openheid ziekenhuizen is goed, maar nu niet achterover leunen

Ziekenhuizen melden steeds meer fouten bij de Inspectie voor de Volksgezondheid. Dat blijkt uit onderzoek van diezelfde IGZ. Tegelijk betrekken ziekenhuizen patiënten en hun naasten of nabestaanden steeds vaker bij de afhandeling van fouten en medische missers.

Lees meer

Ervaringen van andere patiënten belangrijk bij het kiezen van een ziekenhuis

Nederlanders zijn over het algemeen redelijk tevreden over ziekenhuiszorg. Maar als patiënten actief zoeken naar het beste ziekenhuis voor hun aandoening, ontbreekt vaak de informatie om de juiste keuze te maken. Ervaringen van andere patiënten, zoals te vinden op ZorgkaartNederland, helpen bij het kiezen. Dat is een belangrijke conclusie van de meldactie Ziekenhuiszorg, waarvan

... Lees meer

Ervaringen op ZorgkaartNederland steeds belangrijker

De ervaringen die patiënten met elkaar delen op ZorgkaartNederland, winnen aan invloed op de Nederlandse gezondheidszorg. Steeds meer zorgorganisaties benutten de ervaringen, en roepen mensen op om van ZorgkaartNederland gebruik te maken. Vandaag maakt coöperatie VGZ bekend de ervaringen op ZorgkaartNederland te zullen betrekken

... Lees meer

Tarieven ziekenhuizen moeten openbaar

Ziekenhuizen moeten hun prijzen openbaar maken. Minister Schippers schrijft dat aan de Tweede Kamer. Volgens de minister is goede prijsinformatie over de kosten van de zorg van belang voor de patiënt. Ze vraagt de Nederlandse Zorgautoriteit een plan te maken om alle tarieven in de ziekenhuizen openbaar te krijgen en onderling vergelijkbaar.

Lees meer

Nog lange weg te gaan naar betere verpleeghuiszorg

De zorg in verpleeghuizen wordt langzaam beter. Maar er is nog een lange weg te gaan voor alles echt op orde is. Nog steeds zijn er acht instellingen die onder de maat presteren en onder intensief toezicht staan van de Inspectie Volksgezondheid (IGZ).

Lees meer

Patiënt moet beslissen over inzage in dossier

De Eerste Kamer moet minister Schippers ervan overtuigen dat zorgverzekeraars geen patiëntendossiers mogen inzien zonder dat de patiënt dat weet. Sterker nog: de patiënt moet vooraf toestemming geven, voordat de zorgverzekeraar bij fraude-onderzoek een dossier kan inzien.

Dat schrijft een brede coalitie van Patiëntenfederatie Nederland, de Landelijke Huisartsen Vereniging, de

... Lees meer

Meer ruimte voor onderzoek zieke kinderen

Update - 25 oktober
De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel vandaag nagenoeg unaniem aangenomen. Directeur Dianda Veldman van de Patiëntenfederatie noemt het besluit goed nieuws voor alle patiënten en hun naasten. “Het werd tijd dat ook in Nederland de mogelijkheid komt voor goed en veilig onderzoek naar medicijnen voor zieke kinderen. Dat is nu geregeld.”

> Lees

... Lees meer

Patiëntenstop is geen oplossing voor geldgebrek ziekenhuizen

Ziekenhuizen en zorgverzekeraars moeten eindelijk eens goede afspraken maken over zorg aan patiënten als het geld op is. Het kan niet zo zijn dat patiënten niet meer in het ziekenhuis van hun keuze terecht kunnen omdat het geld dat het ziekenhuis krijgt van de zorgverzekeraar op is. “Laat ze dat onderling uitvechten, maar zorg er wel voor dat de patiënt niet het kind van de rekening wordt.

... Lees meer

Grote verschillen in verpleeghuiszorg > Debat

Update

Op 13 oktober spreekt de Tweede Kamer tijdens een Plenair Debat over de Kwaliteit van Verpleeghuizen.

Bewoners van verpleeghuizen moeten kunnen rekenen op veilige en passende zorg. Dit is niet bij alle verpleeghuizen op orde. En openheid over kwaliteit is helaas nog steeds geen feit. Patiëntenfederatie Nederland benadrukt dat verbetering openheid en

... Lees meer

‘Niemand wil terechtkomen in een verpleeghuis waar de kwaliteit onder de maat is’

Hoe weet je als patiënt hoe goed een verpleeghuis is? Hoe maak je de kwaliteit van de zorg en van het personeel zichtbaar? Over die vragen hebben Patiëntenfederatie Nederland, de koepel van verpleeghuizen, dokters en verpleegkundigen zich afgelopen maanden het hoofd gebroken. Maar tot een voor iedereen aanvaardbare oplossing zijn de partijen nog niet gekomen.

Lees meer

Patiënt die dat wil, krijgt online inzage in medisch dossier

Patiënten die dat willen, kunnen in de nabije toekomst digitaal inzage krijgen in hun medisch dossier. Ze hoeven dan niet meer bij de (huis) arts een kopie op te vragen, maar kunnen vanuit huis of elders digitaal hun dossier inzien en bewerken. De Eerste Kamer is op 4 oktober akkoord gegaan met een wet van minister Schippers van Volksgezondheid die dat mogelijk maakt.

Lees meer

Patiënten en artsen starten campagne over samen beslissen in het ziekenhuis

Samen beslissen door arts en patiënt over de meest geschikte behandeling gebeurt steeds meer, maar kan nog beter vinden Patiëntenfederatie Nederland en de Federatie Medisch Specialisten. Vier op de tien patiënten hebben nu niet de ervaring dat zij een waardevolle bijdrage aan het gesprek met hun arts in het ziekenhuis leveren. Daarom lanceren zij samen met hun samenwerkingspartners de

... Lees meer

Laat verzekerde meebeslissen over inkoop van zorg

Mensen met een zorgverzekering moeten kunnen meebeslissen over de inkoop van zorg door hun zorgverzekeraar. Die inspraak moet niet alleen gaan over de zorginkoop, maar ook over het polisaanbod en de dienstverlening van de zorgverzekeraar. En dat moet niet alleen bij de verzekerdenraad liggen. Verzekerden, ervaringsdeskundigen en patiëntorganisaties moeten ook betrokken worden.

Lees meer

Schippers heeft heel wat uit te leggen over premiestijging

Minister Schippers van Volksgezondheid heeft wat uit te leggen. Nog geen week geleden kwam ze met een begroting waarin werd gezegd dat de zorgkosten onder controle zijn. En dat ze een premiestijging van de zorgverzekering verwachtte van 3,50 euro per maand. De inkt is nog niet droog en nu blijkt het bijna drie keer zoveel te zijn. Hoe zit dat? Heeft de minister dit niet voorzien?

Lees meer

Zorgverzekeringskaart geeft beter inzicht in polis

Iedereen met een verzekering tegen ziektekosten krijgt dit jaar bij zijn nieuwe polis een zorgverzekeringskaart. De kaart moet verzekerden een beter inzicht geven in de polis. Aan de hand van standaard teksten en linkjes naar meer informatie ziet de verzekerde wat wel en niet is verzekerd en wat wel en niet wordt vergoed door de zorgverzekeraar.

... Lees meer

Betere positie patiënt gaat verschil maken

Presentatie Dianda Veldman tijdens het Prinsjesdagontbijt:

'Ik loop nu 1 jaar mee in de zorg. Bij mijn kennismakingsrondje een jaar geleden kreeg ik van veel mensen mee wat de twee grote mechanismen zijn in deze sector:
* de marktwerking, en daarmee samenhangend
* het tripartite stelsel.

Lees meer

Feestbegroting, maar voor wie?

Het kabinet presenteert een feestbegroting, maar Patiëntenfederatie Nederland vraagt zich af voor wie. Kennelijk is er geld genoeg, alleen merkt de patiënt daar bitter weinig van. In een jaar waarin van alles kan, is er zelfs geen geld vrijgemaakt om het verplichte eigen risico in de zorg te verlagen. Dat blijft op 385 euro per verzekerde staan.

Lees meer

Leden van de Staten-Generaal...

'Het jaar 2017 stelt ons voor grote uitdagingen. Europa kampt met een ongekende vluchtelingenproblematiek. Ons land moet een veilige haven bieden aan verdrukten die oorlogsgeweld ontvluchten. We bieden mensen een huis, bed, bad en brood. En toegang tot onderwijs en zorg. Onderwijs om de toekomst voor hen en hun kinderen gemakkelijker te maken. Zorg om de noden van vandaag en morgen te kunnen

... Lees meer

Medisch dossier rammelt te vaak

Een kwart van de medische dossiers van patiënten is niet in orde. De dossiers zijn niet bijgewerkt, belangrijke informatie ontbreekt en wat er wel in het dossier staat, klopt lang niet altijd. Bovendien weigeren zorgverleners soms ten onrechte om het dossier aan de patiënt ter inzage te geven, of een kopie af te staan.

Lees meer

Verzekeraar mag zonder overleg kijken in dossier patiënt

Zorgverzekeraars mogen toch zonder overleg vooraf kijken in een dossier van een patiënt. Dat mag als er een verdenking is van fraude door patiënt of zorgverlener. De patiënt moet wel na de inzage worden geïnformeerd door de verzekeraar. Een meerderheid van de Tweede Kamer wees vandaag een voorstel om de patiënt voorafgaand aan inzage te informeren van de hand.

Lees meer

Het belang van goede zorg dichtbij mensen

De eerstelijnszorg heeft een centrale plaats in gezondheidszorg in Nederland. Dat moet zo blijven, vindt Patiëntenfederatie Nederland. Deze zorg is dichtbij de mensen en laagdrempelig. En de eerstelijnszorg is van groot belang om ook in de toekomst goede zorg te kunnen blijven bieden aan wie dat nodig heeft.

Lees meer

Alleen patiënt bepaalt of medisch dossier mag worden ingezien

Patiënten moeten inzage in hun medisch dossier door de zorgverzekeraar kunnen weigeren. Ook als het gaat om fraudeonderzoek. Er zijn genoeg manieren voor een zorgverzekeraar om fraude te onderzoeken, zonder dat dit direct moet door in het medisch dossier te kijken.

Lees meer

Patiënten: verzekeraar moet melden dat hij in een dossier wil kijken

Zorgverzekeraars mogen niet in dossiers kijken zonder dat de patiënt dat weet. Patiënten begrijpen dat verzekeraars soms dossier-onderzoek moeten doen, bijvoorbeeld om fraude te kunnen opsporen. Maar ze vinden dat de zorgverzekeraar de patiënt van wie het dossier wordt bekeken, dat vooraf moet melden.

Lees meer

Wie wint de patiëntvriendelijkheidsprijs 2016?

Wie wordt de meest patiëntvriendelijke zorgverlener van het jaar?
We weten het 13 december.
Dan maakt Patiëntenfederatie Nederland tijdens het ZorgkaartNederland Gala bekend wie de meest patiëntvriendelijke zorgverlener van het jaar is.
Tevens wordt dan bekend welk verpleeg-/verzorgingshuis, ziekenhuis en welke kliniek het meest patiëntvriendelijk is.

Lees meer

Ziekenhuizen hebben openheid nog niet op orde

Driekwart van alle ziekenhuizen heeft nog geen elektronisch patiëntenportaal. Met zo’n portaal kunnen patiënten zelf afspraken maken, rekeningen inzien of hun medisch dossier bekijken. Van de 82 ziekenhuizen hebben er 22 een portaal voor de patiënt. Dat blijkt uit ... Lees meer

Zorg is moeilijker dan mensen denken

Kunnen nabestaanden de medische gegevens van een overledene raadplegen? Moet een arts alles doen wat de patiënt vraagt? Wordt de zorg elk jaar duurder? En betaal je een eigen bijdrage voor een verpleeghuis?

Lees meer

Gebrek aan kwaliteitsinformatie is middeleeuws

Het gebrek aan kwaliteitsinformatie van ziekenhuizen is middeleeuws. Dat zegt directeur Dianda Veldman van de Patiëntenfederatie Nederland. Veldman sprak op BNR over de prijslijst van ziekenhuisverrichtingen die verzekeraar CZ onlangs bekend maakte. Volgens de Patiëntenfederatie is die lijst een klein begin, maar heb je als patiënt pas echt wat te kiezen als je ook weet hoe goed een

... Lees meer

Rechter zet patiënt in de kou

Patiëntenfederatie Nederland is verbaasd en onaangenaam getroffen door een arrest van het Gerechtshof in Den Haag. Dat bepaalde deze maand dat een patiënt altijd zelf moet controleren of zijn zorgverzekeraar een behandeling vergoedt of niet. Het Hof noemt dat ‘de eigen verantwoordelijkheid’ van de verzekerde. En alleen van de verzekerde.

Lees meer

De prijs van zorg

Wat kost een behandeling in het ziekenhuis? Zorgverzekeraar CZ maakte vorige week bekend wat hij betaalt aan ziekenhuizen. Patiëntenfederatie Nederland zocht uit hoe groot de verschillen kunnen zijn voor één en dezelfde behandeling. Dat kan behoorlijk verschillen, blijkt uit ons ... Lees meer

Openheid rondom ziekenhuiskosten is goede zaak

Patiëntenfederatie Nederland vindt het een goede zaak dat zorgverzekeraar CZ bekend maakt wat de prijs is van behandelingen in verschillende ziekenhuizen. “Nu de andere zorgverzekeraars nog”, zegt de Patiëntenfederatie.

Lees meer

Wat vindt u van de zorg in ziekenhuizen en zelfstandige klinieken?

Bent u in de afgelopen twee jaar in een ziekenhuis of zelfstandige kliniek geweest? Hoe tevreden bent u over de zorg die u kreeg? We horen graag uw ervaring. Daarnaast willen we graag weten welke informatie u belangrijk vindt als u voor een ziekenhuis zou moeten kiezen. Deze vragen kunt u ook invullen als u de afgelopen twee jaar niet met ziekenhuiszorg te maken heeft gehad.

Lees meer