Digitale zorg

Digitale zorg kan jou ondersteunen bij je gezondheid. We noemen dit ook wel e-health. Bijvoorbeeld een beeldbelafspraak met je huisarts via je laptop, tablet of mobiel. Of een slimme app om je conditie te verbeteren of je bloedglucose bij te houden. Maar ook digitale hulpmiddelen waardoor je langer thuis kunt wonen.

Wat is digitale zorg?

Digitale zorg is zorg die je ontvangt via je computer, tablet of mobiel. Het helpt je om je gezondheid te verbeteren. Bijvoorbeeld:

Handreiking samen beslissen

Digitale zorg wordt steeds normaler en is niet meer weg te denken. Steeds vaker bieden zorgorganisaties een combinatie van zorg aan op locatie (bijvoorbeeld bij de huisarts of in het ziekenhuis) en digitale zorg (bijvoorbeeld thuis of op het werk). Deze combinatie noemen we ook wel hybride zorg.

Er zijn meerdere vormen van digitale zorg. Denk aan appen of beeldbellen, thuismeten en online inzage in medische gegevens via een portaal. Maar digitale zorg past niet altijd bij iemands situatie. Daarom moet je per situatie kijken wat het beste past. Het is dus belangrijk dat patiënten en zorgverleners in gesprek gaan over digitale zorg. Samen beslissen over digitale zorg. Maar hoe pak je dat aan? Hoe bereid je je voor op het gesprek?

Bekijk hieronder de handreiking en je weet meer. Ook is er een handreiking voor zorgverleners die je hieronder kunt bekijken.

Digitale ondersteuning bij zorg en gezondheid

Digitalezorggids.nl is dé plek waar je informatie kunnen kunt vinden over de beste apps en digitale middelen per aandoening. Aangeraden door mensen met een chronische aandoening zelf. De ervaringsverhalen en tips laten de mogelijkheden van digitale zorg zien en helpen je bij het maken van een keuze.

Online inzage in het medische dossier

Je zorgverlener is verplicht een medisch dossier van jou aan te leggen en bij te houden. Er staan gegevens in over je behandeling. Zoals:

Zo ontstaat een beeld van je actuele gezondheidssituatie. Je hebt recht om online je dossier in te zien. Vaak gaat dit via het patiëntenportaal van de zorgverlener. In de toekomst gaat dit via je eigen persoonlijke gezondheidsomgeving.

Persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO)

Een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) is een app of website. In een PGO verzamel je je medische gegevens. De gegevens over je medicijnen bijvoorbeeld die de huisarts over jou heeft. Of een verslag van een huisartsbezoek. Ook kun je gegevens toevoegen die je zelf meet, zoals je bloeddruk of je gewicht. Voordelen van een PGO:

Wat is een PGO?

Medische gegevens delen

Zorgverleners kunnen jouw medische gegevens inzien. Hiervoor moet jij eerst toestemming geven bij Volgjezorg.nl. Dit is een website van het Landelijk Schakelpunt (LSP). Deze organisatie biedt een netwerk waarop zorgverleners medische gegevens kunnen uitwisselen. In spoedsituaties kan de gegevensuitwisseling levensreddend zijn, omdat zorgverleners inzicht hebben in je actuele medische gegevens. Zorgverleners mogen alleen informatie inzien als het nodig is.

De Patiëntenfederatie werkt samen met het ministerie van VWS, zorgaanbieders, zorgverleners, ICT-leveranciers en MedMij om deze PGO’s zo snel mogelijk beschikbaar te hebben. Voor iedereen die dat wil. Gebruiksvriendelijk, veilig en betrouwbaar. Het delen van gezondheidsinformatie en medische informatie moet veilig zijn. Bij PGO’s met een MedMij-label weet je zeker dat de uitwisseling van gegevens veilig en betrouwbaar gebeurt.

Ervaringen

E-health in de praktijk bevalt goed

Ik wil dat artsen weten welke allergieën mijn dochter heeft

Met een app houd ik het verloop mijn aandoening bij

e-book 'Spreekuur, ervaringen met huisartsenzorg'

De verhalen geven inzicht in wat mensen werkelijk belangrijk vinden in huisartsenzorg. De Patiëntenfederatie sprak met mensen van alle leeftijden, met verschillende achtergronden, verspreid over heel Nederland. Hier vind je een selectie van de ervaringsverhalen die gaan over digitale huisartsenzorg.

Tips voor digitale zorg

  • Bespreek de digitale mogelijkheden die bij jou passen met je zorgaanbieder
  • Wil je zelf je bloeddruk of andere waarden meten via een app? Vraag je aan je zorgverlener.
  • Lees reviews en ervaringsverhalen over apps op digitalezorggids.nl

Wanneer krijg je een fysiek consult of een consult op afstand?

Sinds de coronacrisis hebben steeds meer mensen een afspraak met een medisch specialist via de telefoon of computer. Zo’n afspraak ‘op afstand’ noemen we ook wel een digitaal consult of e-consult. Vóór de coronacrisis was zo’n consult op afstand ook al mogelijk. Maar de meeste afspraken vonden toch plaats in het ziekenhuis, in de spreekkamer van de medisch specialist: een fysiek consult.

Het uitgangspunt is dat een consult op afstand inhoudelijk gelijk is aan een fysiek consult. Dat betekent ook dat het tarief van een consult op afstand gelijkwaardig is aan een fysiek consult.

Samen met de Federatie van Medisch Specialisten hebben we deze factsheet gemaakt waarin de voor- en nadelen, en verschillen en overeenkomsten van fysieke consulten en e-consulten op een rij staan.

Hybride zorg; de patiént kiest

Dit doen wij

Wij willen dat iedereen die dat wil, gebruik kan maken van digitale mogelijkheden. Dat betekent dat je niet langer afhankelijk bent van zorgverleners voor de toegang tot je medische gegevens. Wij zien een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) als een middel voor meer zelfregie. Wij werken daarom samen met Stichting MedMij om mensen toegang te geven tot hun gezondheidsgegevens in persoonlijke gezondheidsomgevingen.

Geef patiënt de keuze tussen fysieke en digitale zorg

Wij zijn voorstander van een structurele inbedding van digitale zorg. Niet een beetje beeldbellen of op sommige plekken pilots die niet landelijk opschalen. Wij pleiten voor hybride zorg, de optimale combinatie van zorg op afstand én op de locatie van de zorgverlener. In de kern willen wij de komende jaren toewerken naar hybride huisartspraktijken en hybride ziekenhuizen waarin fysieke en digitale zorgprocessen gecombineerd worden. Patiënten die dat willen kunnen veel contacten, behalve een eventuele benodigde fysieke afspraak, online doen. En willen ze voor alles naar de praktijk of poli blijven komen, dan kan dat natuurlijk ook. Hybride zorg draagt zo bij aan de juiste zorg op de juiste plek en het juiste moment. Bovendien blijven digitale kanalen toegankelijk als de deuren onverhoopt fysiek dicht gaan.

Patientenfederatie Nederland vindt dat mensen het recht moeten hebben om te kunnen kiezen voor digitale zorg. Zij moeten kunnen kiezen voor het communicatiekanaal en type zorg dat bij hen past. De weg naar deze hybride zorg hebben we beschreven in een standpunt.

Digitale innovatie in de zorg

Met Vliegwiel coalitie stimuleren wij digitale innovatie in de zorg. Met Vliegwiel werken we aan een methode voor opschaling en geven we digitale innovatie in de zorg een zetje. Vliegwiel richt zich op de innovatiegebieden telebegeleiding bij chronisch hartfalen en digitale keuzehulpen voor samen beslissen.

PGO's moeten zo goed mogelijk aansluiten bij de wensen van de gebruiker

Wij vinden het belangrijk dat iedereen zelf inzicht heeft in zijn medische en gezondheidsgegevens. Met een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) kan dat op een veilige en betrouwbare manier. Maar PGO's zijn nog in ontwikkeling. We willen dat deze PGO's zo goed mogelijk aansluiten bij de wensen van de gebruikers. En we willen dat zorgverleners het belang en nut inzien van PGO's. Daarom hebben we de PGO-alliantie opgericht.

Digitale zorg in wijkverpleging

E-health of digitale zorg kan goed worden gebruikt om de kwaliteit van leven te bevorderen. Ook in de wijkverpleging. Dat kan bijvoorbeeld door op afstand de gezondheid en veiligheid van mensen in de gaten te houden. En digitale zorg kan ondersteunen bij zelfstandigheid en maakt mensen minder afhankelijk van het tijdstip waarop een professional langs kan komen. Dat stellen Patiëntenfederatie Nederland en KBO-PCOB in een brief aan de Tweede Kamer.

Kamerbrieven en onderzoeken

Is deze pagina nuttig?
Bedankt voor je feedback!