Paramedische zorg

Paramedische zorg richt zich op het beter functioneren van je lichaam en het op peil houden van je gezondheid. Voorbeelden van paramedische zorg zijn: fysiotherapie, ergotherapie, diëtiek of logopedie. De huisarts kan je voor aanvullende zorg verwijzen naar een paramedisch zorgverlener. Meestal kun je er ook zonder verwijzing terecht.

Vormen paramedische zorg

Er werken zo'n 44.000 zorgverleners in de paramedische zorg. Ze werken in een eigen praktijk en soms in een instelling. Het gaat hierbij onder meer om fysiotherapeuten, ergotherapeuten, huidtherapeuten, logopedisten, diëtisten en oefentherapeuten.

Vergoeding paramedische zorg

Sommige vormen van paramedische zorg worden vergoed vanuit het basispakket. Wil je voor een behandeling naar de fysiotherapeut en staat jouw aandoening op de zogeheten 'chronische lijst'? Dan kom je in aanmerking voor een vergoeding. Ook als je om medische redenen logopedie nodig hebt, dan krijg je dat vergoed vanuit het basispakket. Bij de meeste vormen van paramedische zorg valt de vergoeding in een aanvullende zorgverzekering. Het doel van de zorg, de vergoeding en de voorwaarden zijn verschillend.

Checklist etalage informatie voor patiënten

Patiënten maken de keuze voor een (paramedische) zorgverlener op basis van verschillende soorten informatie, zoals bereikbaarheid van de locatie, het behandelaanbod en de ervaringen van andere patiënten. Door als zorgverlener deze informatie makkelijk vindbaar te maken op jouw website, help je patiënten bij het maken van een keuze voor een paramedische zorgverlener. De taakgroep informatie van de patiënten voor de bestuurlijke afspraken paramedische zorg 2019-2022 beveelt daarom aan om deze relevante informatie op alle websites, op locatieniveau, van paramedische zorgverleners op te nemen zodat patiënten goed worden voorgelicht. 

Herstelzorg na corona

Sommige mensen hebben tijdens hun herstel na corona ernstige klachten of beperkingen. De huisarts of medisch specialist kan in dat geval beoordelen of iemand in aanmerking komt voor eerstelijns paramedische herstelzorg. Deze herstelzorg kan bestaan uit fysiotherapie, oefentherapie, ergotherapie, diëtetiek en logopedie. De herstelzorg wordt tot 1 augustus 2022 onder voorwaarden vergoed uit het basispakket. Een belangrijke voorwaarde is de bereidheid van patiënten om mee te doen aan onderzoek naar het effect van de herstelzorg.

Op de site van het Zorginstituut staat wat die paramedische herstelzorg na corona inhoudt, wie er voor in aanmerking komt en wat de voorwaarden zijn om de zorg te kunnen ontvangen.

Tips voor een optimale behandeling

  • Controleer bij je zorgverzekeraar of je een vergoeding krijgt voor je paramedische behandeling
  • Kijk op ZorgkaartNederland hoe anderen de zorg hebben ervaren bij een paramedische zorgverlener

    Website ZorgkaartNederland

  • Bekijk de behandelopties die het beste bij jouw situatie passen

    Stel 3 goede vragen

  • Vraag naar het te verwachten effect van de behandeling
  • Bekijk je behandelplan met daarin het aantal behandelingen en de looptijd van de totale behandeling
  • Vraag wat je behandeling kost

Ben je op zoek naar een paramedicus die bij je past? Vergelijk paramedici op ZorgkaartNederland en maak een keuze.

Op ZorgkaartNederland kun je verschillende paramedici met elkaar vergelijken.

Dit doen wij

In 2017 zijn in het Hoofdlijnenakkoord Paramedische Zorg afspraken gemaakt over onder andere ‘kwaliteit’. Patiëntenfederatie Nederland is trekker voor een projectlijn om de informatievoorziening te verbeteren over de kwaliteit van de paramedische zorg.

Bestuurlijke afspraken paramedische zorg 2019-2022

De nieuwe afspraken zijn een vervolg op het eerdere akkoord. De kapstok van de afspraken wordt gevormd door ‘Juiste Zorg Op de Juiste Plek’. Dat geldt niet alleen voor de afspraken die paramedici met patiënten en zorgverzekeraars maken, maar ook voor huisartsen, medische specialisten en de wijkverpleging. Alle afspraken moeten op de een of andere manier een relatie hebben met de 'Juiste zorg op de juiste plek'. Over de volgende vier onderwerpen zijn vervolgafspraken gemaakt:

Patiënten zijn in het algemeen tevreden over hun fysio- en oefentherapeut. Zij waarderen hun behandelaar gemiddeld met een 8,5. Wel zegt een kwart van de patiënten dat zij voor de behandeling begint, beter geïnformeerd willen worden over de kosten en het aantal behandelingen. 15 procent van de ondervraagden mist betrokkenheid van hun behandelaar bij het behandelproces. Patiëntenfederatie Nederland pleit voor betere informatievoorziening en voor duidelijke richtlijnen. Samen met de beroepsorganisaties van therapeuten wil de Patiëntenfederatie meer relevante keuze-informatie bieden op ZorgkaartNederland.

Zolang fysiotherapie niet standaard wordt vergoed uit de basisverzekering, vindt de Patiëntenfederatie dat voor mensen die behandeld worden voor een aandoening op de ‘chronische lijst’ het zelf betalen voor behandelingen fysiotherapie fors omlaag moet.

Kamerbrieven en onderzoeken

Is deze pagina nuttig?
Bedankt voor je feedback!