Zorgverzekering

Woon je in Nederland, dan ben je verplicht een zorgverzekering af te sluiten. Je verzekert hiermee bijvoorbeeld de kosten voor de huisarts, ziekenhuis en apotheek. Wat voor soort verzekeringen zijn er? Welke zorgkosten worden vergoed? En hoe kies je een zorgverzekering die bij jou past?

Standpunt Vrije Artsenkeuze

Patiënten hebben recht op optimale zorg, dichtbij huis als het kan, verder weg als het nodig is. Ongeacht de vraag wie die zorg geeft en waar. Geef patiënten een ruime en gevarieerde keuze uit zorg van goede kwaliteit, transparantie over de kwaliteit van de zorg en goede voorlichting over contractering. En bied patiënten, die dat willen, ruimte om zorg van ongecontracteerde zorgverleners te ontvangen.

Basisverzekering

Ben je 18 jaar of ouder? Dan ben je wettelijk verplicht om een basisverzekering te hebben. Deze verzekering of polis dekt bijna alle noodzakelijke zorg. Zo heeft iedereen gelijke toegang tot medische zorg. De overheid bepaalt wat in het basispakket zit. Zorgverzekeraars mogen zelf de voorwaarden en de prijs van hun basisverzekering bepalen. Dit noem je de premie.

De zorgverzekeraar heeft acceptatieplicht en mag jou niet weigeren voor een basisverzekering. Ook niet als je vaak zorg nodig hebt.

Uit welke zorgverzekeringen kun je kiezen?

Zorgverzekeraars bieden verschillende polissen voor de basisverzekering aan. Daartussen kun je kiezen. Om welke verschillen gaat het?

Soorten verzekeringen

Bij alle basisverzekeringen biedt je zorgverzekeraar altijd hulp als je lang moet wachten op zorg. Kijk op of vraag naar ‘zorgadvies’ of ‘wachtlijstbemiddeling' bij je zorgverzekeraar. Er is geen sprake van voordringen als je gebruik maakt van deze dienstverlening. Bel je zorgverzekeraar voor het beste zorgadvies via mijnzorgverzekeraar.nl
Tegenwoordig zijn ook kloonpolissen of tweelingpolissen in het nieuws. Een verzekeraar biedt dan polissen aan met vrijwel dezelfde dekking en voorwaarden, maar tegen verschillende premies.

Vrijwillig eigen risico

De overheid heeft vastgesteld dat iedereen in 2023 een verplicht eigen risico van 385 euro heeft. Je kunt je eigen risico vrijwillig ophogen tot maximaal 885 euro (want 385 + 500). Als je daarvoor kiest, betaal je minder premie. Maar bedenk van te voren of je dat kunt betalen.

Aanvullende verzekeringen zoals een tandartsverzekering

Je kunt je basisverzekering uitbreiden met een aanvullende verzekering. Een tandartsverzekering is ook een aanvullende verzekering. Er zijn verschillende pakketten. Voor een uitgebreid pakket betaal je meer. Bij een uitgebreide aanvullende verzekering kan de zorgverzekeraar toelatingseisen stellen. Voldoe je niet aan de eisen, dan mag de zorgverzekeraar je weigeren of bijvoorbeeld een bepaalde vergoeding uitsluiten.

Collectieve verzekering

Via bijvoorbeeld je werk, een vakbond, ouderenbond, de gemeente of een patiëntenvereniging kun je een collectieve zorgverzekering afsluiten. Tot voor kort kreeg je korting op de premie van je basisverzekering en aanvullende verzekeringen. Vanaf 2023 kan je verzekeraar alleen nog korting geven voor een collectieve aanvullende zorgverzekering.

Premie per jaar of per maand betalen

Je kunt kiezen of je de premie voor je zorgverzekering per jaar of per maand wil betalen. Wanneer je per jaar betaalt, krijg je vaak korting.

Eigen risico en eigen bijdrage

De overheid bepaalt wat uit de basisverzekering wordt vergoed. Maar niet alle zorg uit de basisverzekering wordt volledig vergoed. Je betaalt ook eigen risico en soms een eigen bijdrage. Ook kan het zijn dat je moet bijbetalen als je naar een niet-gecontracteerde zorgverlener gaat. Zorg die niet in de basisverzekering zit, betaal je altijd zelf of via een aanvullende verzekering.

Eigen risico

De kosten van bijvoorbeeld behandelingen in het ziekenhuis en medicijnen tellen mee voor je eigen risico. Dat kost je maximaal 385 euro per jaar. Heb je een vrijwillig eigen risico, dan kan dat oplopen tot 885 euro. Voor kinderen tot 18 jaar geldt geen eigen risico.

Eigen bijdrage

Voor bepaalde zorg geldt ook een eigen bijdrage. Je betaalt dan een deel van de kosten zelf. Bijvoorbeeld voor kraamzorg, bepaalde hulpmiddelen en medicijnen. Het bedrag dat na de eigen bijdrage overblijft, telt mee voor je eigen risico.

Niet gecontracteerde zorg

Heb je een naturaverzekering of een combinatie van natura en restitutie en heeft je zorgverlener geen contract met de zorgverzekeraar? Dan kan het zijn dat je (een deel van) de kosten zelf moet betalen.

Als je een restitutieverzekering hebt, kies je zelf een zorgaanbieder.

Zorg in het buitenland

Wanneer je acuut zorg in het buitenland nodig hebt, krijg je de kosten vergoed net zoals in Nederland. Afhankelijk van het land waar je bent, kan het zijn dat je moet bijbetalen. Voor een geplande behandeling in het buitenland zonder spoed, heb je toestemming van je verzekeraar nodig.

Niet verzekerde zorg

Er is ook zorg die je zelf moet betalen. Zoals de (hulp-)middelen die je bij de drogist koopt en meestal ook de tandarts en de fysiotherapeut.

Overstappen naar een andere zorgverzekeraar

Ben je niet tevreden over je zorgverzekering? Of verandert je situatie? Of zijn de veranderingen in jouw polis voor jou niet passend? Kijk dan of een andere verzekering beter bij jou past.

Een uitgebreide aanvullende verzekering kan je soms alleen krijgen na toestemming van de zorgverzekeraar. Als je een andere aanvullende zorgverzekering wilt afsluiten, is het verstandig om je huidige aanvullende verzekering pas op te zeggen als je weet dat je wordt toegelaten bij de nieuwe aanvullende verzekering.

Wegwijzer zorgverzekering kiezen

Ben je 18 jaar of ouder? Dan moet je een zorgverzekering kiezen. Kies je voor het nieuwe aanbod van je zorgverzekeraar, of kies je voor een andere polis? Deze wegwijzer helpt je kiezen.

Vergoeding lidmaatschap patiëntenvereniging 2023

Elk jaar maken we een overzicht van verzekeraars die een vergoeding geven voor je lidmaatschap van een patiëntenvereniging. De vergoeding van je lidmaatschap loopt via de aanvullende verzekering. Voor de lijst nemen we als vertrekpunt de aanvullende verzekeringen zoals weergegeven op www.zorgverzekeringskaart.nl en de polisvoorwaarden die horen bij de aanvullende zorgverzekeringen.

Vanaf juli 2016 heet de Nederlandse Patiënten en Consumenten Federatie (NPCF) Patiëntenfederatie Nederland. Omdat onze oude naam nog wel voorkomt in de polisvoorwaarden van aanvullende verzekeringen, zie je onze oude naam nog terug in dit document.

Extra tips voor het kiezen van een zorgpolis

 • Mensen met een aanvullende verzekering kunnen altijd overstappen op een vergelijkbare aanvullende verzekering bij een andere zorgverzekeraar. Dat hebben zorgverzekeraars onderling afgesproken in actieplan Kerngezond. Herinner je (nieuwe) zorgverzekeraar daar zo nodig aan.

 • Elk jaar maken wij een overzicht van de vergoeding van lidmaatschap van patiëntenorganisaties via de aanvullende verzekering. Daarbij nemen we als vertrekpunt de aanvullende verzekeringen zoals weergegeven op www.zorgverzekeringskaart.nl en de de polisvoorwaarden behorend bij aanvullende zorgverzekeringen.
  > Bekijk hier het overzicht van de vergoeding voor het lidmaatschap van je patiëntenvereniging voor 2023

 • Wil je weten of een zorgverlener een contract heeft met jouw zorgverzekeraar? Vraag het je zorgverzekeraar, of kijk op hun website bij ‘zorgzoeker’ of ‘zorgvinder’.

 • Ben je in behandeling bij een zorgverlener en stopt hun contract met je zorgverzekeraar? Dan mag je in ieder geval je behandeling afmaken.

 • Ervaar je problemen met je zorgverzekeraar bij het overstappen? Weet dat er een speciale klachtcommissie en een ombudsman voor zorgverzekeringen is. De Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ) is er voor consumenten en zorgverzekeraars.

 • Heb je een naturapolis en wordt je met spoed opgenomen in een ziekenhuis waar je zorgverzekeraar geen contract mee heeft? Dan krijg je die zorg vergoed uit je basisverzekering.

 • Kan je je eigen risico niet betalen? Vraag om een betalingsregeling bij je zorgverzekeraar.

 • Wat kan je doen als je veel zorgkosten hebt? Kijk dan op de site van de Rijksoverheid.nl.

 • Wil je weten wat andere verzekerden van jouw zorgverzekeraar vinden? Of wil je jouw eigen ervaring delen? Ga naar ZorgkaartNederland.nl.

 • Een machtiging voor bijvoorbeeld medicijnen, een hulpmiddel, of een persoonsgebonden budget (pgb) mag je meenemen naar je nieuwe zorgverzekering. Als de machtiging afloopt, dan gelden de voorwaarden van de nieuwe zorgverzekering.

 • Heb je een premieachterstand? Dan kun je niet overstappen. Heb je een achterstand met betalen van eigen risico? Dan kan je wel opzeggen. Neem in beide gevallen contact op met je zorgverzekeraar om een betalingsregeling af te spreken.

 • Voor het sluiten van een zorgverzekering heb je deze gegevens nodig:
  • Burgerservice- / of sofinummer
  • Bankrekeningnummer
  • Een geldig woonadres (uittreksel uit de BasisRegistratie Personen - BRP)

Dit doen wij

De Patiëntenfederatie wil bereikbare en betaalbare zorg en hulpmiddelen voor iedereen. Heb je een chronische aandoening of beperking, dan betaal je bijna altijd het eigen risico. En naast je zorgpremie vaak ook eigen bijdragen en zorg die je zelf koopt. Aan die stapeling van zorgkosten moet een einde komen. Ook vinden we het verplicht eigen risico te hoog. En we vinden een vrijwillig eigen risico niet solidair. Daarnaast zien we dat aanvullende verzekeringen steeds minder vergoeden. We roepen politiek en zorgverzekeraars op hier iets aan te doen.

Kamerbrieven en onderzoeken

 

Laat patiënten meedenken over gebruik van zorg

Patiënten, cliënten, naasten, familie, en ouderen(-organisaties) moeten blijvend betrokken worden bij programma’s en trajecten rondom het verzekerd pakket in de zorg. Alleen als dat gebeurt is kwaliteit van zorg, en niet mogelijke bezuinigingen, het hoofddoel van de inzet op gepast gebruik van zorg. Dat schrijft Patiëntenfederatie Nederland met Mind, Ieder(in) en KBO-PCOB aan de Tweede Kamer.

Vergoed zorg die nodig is voor herstel na corona

Fysiotherapie voor patiënten die herstellen van corona moet vergoed worden uit het basispakket van de zorgverzekering. Dat schrijven Patiëntenfederatie Nederland, Ieder(in) en KBO-PCOB in een brief aan de Tweede Kamer die vergaderde over het basispakket van de zorgverzekering in 2021.

“Helaas kan een deel van de patiënten met corona niet rekenen op een voorspoedig herstel. Er zijn inmiddels richtlijnen voor zorgverleners over welke zorg het beste kan worden ingezet. De zorg uit deze richtlijnen is daarmee nog geen verzekerde zorg. Dat leidt tot frustratie. Ten aanzien van fysiotherapie vinden wij dat alle patiënten herstellende van corona tot nader besluit van de minister moeten kunnen rekenen op vergoeding uit het basispakket, zoals dat ook voor andere mensen met een chronische aandoening geldt”, aldus de brief.

Terechtkunnen bij de zorgverlener van jouw keuze

Vaak lukt het zorgverzekeraars en zorgaanbieders niet om alle contracten op tijd af te sluiten. Dit is voor iedereen vervelend en vooral voor jou als verzekerde. Als je het jaarlijkse polisaanbod krijgt van de zorgverzekeraar, wil je ook weten of je met deze verzekering ook naar zorgaanbieders van jouw keuze kan. Wat ons betreft moet je terechtkunnen bij een zorgverlener als je niet tijdig kon weten dat het contract is geëindigd. Momenteel is dit nog niet geregeld, maar dat is wel nodig. Het belang van kunnen kiezen door patiënten, brengt de Patiëntenfederatie in bij de politiek.

Duidelijke informatie over omzetplafond

Veel zorgverzekeraars spreken met zorgaanbieders af hoeveel zorgkosten zij maximaal in een jaar mogen declareren. Dit heet een omzetplafond. Als een zorgaanbieder het omzetplafond bereikt, kan er een patiëntenstop komen of een langere wachttijd ontstaan. Patiëntenfederatie Nederland pleit voor duidelijke informatie hierover.

De verzekeraar moet duidelijk in de polisvoorwaarden zetten of de omzetplafonds gevolgen hebben voor de verzekerden. De zorgaanbieder moet informatie geven over de voor hem geldende omzetplafonds. Ook moet duidelijk zijn voor welk soort behandeling en voor welke zorgpolis de zorgaanbieder het omzetplafond heeft bereikt.

Stop met uitkleden aanvullende verzekering

Zorgverzekeraars moeten ophouden met het sluipenderwijs uitkleden van de aanvullende verzekering in de zorg. De Patiëntenfederatie ontvangt elk jaar weer signalen van mensen die ooit een aanvullende verzekering sloten en die er nu achter komen dat de dekking in de loop der jaren steeds minder is geworden. “Op het moment dat ze aanspraak moeten maken, ontvangen ze veel minder vergoeding voor bijvoorbeeld fysiotherapie dan aanvankelijk gedacht. Terwijl ze destijds juist vanwege die ruimere dekking hebben gekozen voor de uitgebreide aanvullende verzekering.”

Een tweede voorbeeld van het langzaam uitkleden van de aanvullende verzekering is de vergoeding van het lidmaatschap van patiënten- en cliëntenorganisaties.
Uit de brief: “Bij deze vergoeding gaat het in de praktijk om een bescheiden bedrag. Maar deze dekking is juist van grote betekenis voor onze organisaties en hun leden. (…) De afgelopen jaren zien wij een duidelijke afname van polissen met een vergoeding voor lidmaatschap.”

Is deze pagina nuttig?
Bedankt voor je feedback!