ANBI

Over ons

Patiëntenfederatie Nederland maakt zich sterk voor alle mensen die zorg nodig hebben, nu of in de toekomst. Wij geven patiënten een stem: in de spreekkamer, in de politiek, bij de zorgverzekeraar en in het nieuws. Information in English >>

ANBI

Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Voor een ANBI-status is het verplicht om bepaalde gegevens op internet te publiceren. Meer informatie bij de Belastingdienst.


Naam – Patiëntenfederatie Nederland
Contactgegevens – Kijk hier >>
Bankrekening - NL47FVLB0227222156
KvK nummer - 40482340
RSIN nummer 801406134


Beloningsbeleid Patiëntenfederatie Nederland: 

  • Medewerkers - Het personeel, waaronder de directeur-bestuurder, ontvangt een beloning op basis van de cao-welzijn.
  • Raad van Toezicht - De leden van de raad van toezicht ontvangen voor de door hen in die hoedanigheid verrichte werkzaamheden geen andere beloning dan een vergoeding voor gemaakte onkosten en een niet-bovenmatig vacatiegeld.


Samenstelling Raad van Toezicht – Klik hier voor de samenstelling
Missie – Klik hier voor de missie van Patiëntenfederatie Nederland

Hier staan de doelstellingen vermeld van Patiëntenfederatie Nederland voor de periode 2017-2019, en de daarbij horende strategieën en acties.