Ervaringen

Wilsverklaring

Wat zijn uw wensen omtrent ziekte, gezondheid en het levenseinde? Het is verstandig uw wensen te bespreken met uw huisarts en vast te leggen in een wilsverklaring. Lees hier wat een wilsverklaring precies inhoudt en hoe u er een opstelt.

Ervaringen

Denk op tijd na over orgaandonatie

LevenseindeKLdefMensen van wie een naaste net is overleden vinden het vaak zwaar als ze direct een keuze moeten maken over orgaandonatie of niet. Bovendien kan de informatie over de procedure rond donatie soms beter. Dat blijkt uit een onderzoek van Patiëntenfederatie Nederland onder 179 mensen die met een donatie van een naaste te maken hebben gehad. De helft van hen in de afgelopen tien jaar, de rest langer geleden.

> Bekijk hier het nieuwsbericht 

> Lees hier het complete rapport over Donatiezorg

Onderzoek Machtigen in de zorg

In december 2018 is onderzoek gedaan naar machtigen in de zorg. Mensen kunnen (laten) vastleggen wie hun medische gegevens in kunnen zien en wie namens hen deelneemt aan medische besluitvorming, als zij dit zelf niet meer kunnen. In deze meldactie is gevraagd in hoeverre hier behoefte aan is en of men hier al ervaring mee heeft.

De meldactie is samen met Nictiz uitgevoerd. Zij willen graag inzicht in de mate waarin er behoefte is aan digitaal machtigen. Tevens zijn zij benieuwd of voorstanders van digitaal machtigen voorkeur hebben voor een bepaalde manier van vastleggen. Willen zij één persoon toestemming geven voor alle beslissingen rond de (medische) zorg wanneer zij dit zelf niet kunnen of willen zij juist vastleggen dat niemand anders behalve de betrokken zorgverlener voor hen mag beslissen.

Aan deze meldactie hebben ruim 11.000 personen uit het patiëntenpanel deelgenomen. 

> Bekijk hier de Patiëntenmonitor met de resultaten van dit onderzoek

> Lees hier de complete rapportage

Patiëntenfederatie Nederland heeft tweemaal een meldactie over wilsverklaringen uitgevoerd:

Meldactie voorjaar 2018: Ruim 8.800 mensen deden mee aan dit onderzoek. Van deze groep hadden ruim 1800 mensen een wilsverklaring. 

Lees het artikel: 'Gesprek met huisarts kan helpen bij opstellen wilsverklaring'

Download het volledige resultatenrapport Meldactie Wilsverklaring (2018)

Meldactie april-mei 2012: In dit onderzoek deelden bijna 11.000 mensen aan de hand van een vragenlijst hun ervaring met wilsverklaringen. 

Lees het artikel: Wilsverklaring wel gewild, maar weinig gebruikt

Download het volledige resultatenrapport Meldactie ‘Wilsverklaring (2012)

Filmpjes

Vier filmpjes waarin mensen vertellen hoe zij bezig zijn met het levenseinde en hun wilsverklaring.


‘Het heft in eigen handen’ (Monique Vroom)

 

‘Ik wil niet naar een verpleeghuis’ (Marjo Verweij)

 

Mijn nichtje weet wat ik wil’ (Pim Lips)

Ga naar 'Tips' >>

 

Panellid worden

Word nu ook lid van ons panel. Uw mening draagt bij aan een betere zorg. Deelname is gratis en nooit verplicht.

Aanmelden Inloggen

Vragen of klachten?

Neem contact op met het Nationale Zorgnummer. Bel 0900 2356780 (20ct/gesprek) of mail. Wij geven u onafhankelijk advies en betrouwbare informatie.

Zoek op trefwoord of thema in de Kennisbank. De meest uitgebreide Kennisbank van de zorg.

Zoek in de kennisbank