Betrek patiëntenorganisaties bij veranderingen in zorglandschap

Bij grote veranderingen in het zorglandschap zoals ziekenhuisfusies of sluitingen moeten de meest betrokkenen, de patiënten en hun vertegenwoordigers, direct betrokken worden. Hun inbreng is van groot belang voor het welslagen en acceptatie van de verandering. Dat zegt Patiëntenfederatie Nederland in een brief aan de Tweede Kamer. Die spreekt volgende week over concentratie van hartchirurgie voor kleine kinderen. Maar het besluit daarover is niet zorgvuldig tot stand gekomen in overleg met vertegenwoordigers van patiënten. Ze hebben wel hun mening mogen geven, maar het is onduidelijk wat daarmee is gedaan.

Zet het patiëntperspectief voorop bij besluitvorming over concentratie van zorg en betrek patiëntenorganisaties structureel bij afwegingen daarover. En maak afwegingscriteria voor concentratie van zorg tijdig helder en transparant, aldus de brief.

Is deze pagina nuttig?
Bedankt voor je feedback!