Campagne nodigt uit om samen te beslissen

Een dikke voldoende krijgt de campagne Betere zorg begint met een goed gesprek. Deze campagne is samen met patiënten en medisch specialisten in 2016 ontwikkeld. Het doel van de campagne was bijdragen aan de bekendheid van het belang om samen te beslissen in de spreekkamer.

Edith Schippers (destijds minister van VWS) en de campagneambassadeur Bart Chabot gaven het startschot. Op landelijk niveau leidde de start oktober 2016 en een PR-actie een jaar later tot veel publiciteit en aandacht.

Via een vragenlijst is onderzocht wat patiënten van de campagne vinden. De campagne krijgt in zijn geheel een 7,3 van de geënquêteerden. De belangrijkste conclusie is dat de opzet mensen uitnodigt om samen te beslissen. Het advies is dan ook: doorgaan! Zowel binnen de ziekenhuiszorg als binnen de huisartsenzorg.

> Ga hier naar het themadossier Samen Beslissen

> Ga hier naar de campagnesite

Is deze pagina nuttig?
Bedankt voor je feedback!