Doe niets voor ouderen zonder hen te horen

Bij de eerste coronagolf zijn - kwetsbare – ouderen over het hoofd gezien bij de besluitvorming over maatregelen om de crisis te bestrijden. Het perspectief en de gezondheidssituatie van ouderen werden onvoldoende meegenomen in de besluitvorming. Dat mag nooit meer gebeuren.

Dat schrijft Patiëntenfederatie Nederland in een brief aan de Tweede Kamer. Die spreekt deze week over ouderenzorg.

Volgens de federatie moet persoonsgerichte zorg altijd het uitgangspunt zijn en moet telkens ook worden gekeken wat maatregelen betekenen voor de kwaliteit van leven van ouderen. Daarbij is het ook van belang dat er voldoende beschermingsmiddelen en testen zijn voor ouderen en verzorgers.

De Patiëntenfederatie wijst de Kamer erop dat ouderen en hun vertegenwoordigers ook betrokken moeten worden bij besluitvorming over het gebrek aan plaatsen voor ouderen in de verpleeghuiszorg. De vraag naar bedden zal alleen maar toenemen, terwijl mensen nu al vaak lang moeten wachten op een plaats. Met alle nare gevolgen van dien.

Uit de brief: Het is essentieel dat de wensen en behoeften van de mensen waar het om gaat gehoord en meegenomen worden, zodat de aanpak aansluit bij wat mensen willen. Bijvoorbeeld door (toekomstige) ouderen en naasten te betrekken bij woonvisies en bouw- en verbouwplannen

Is deze pagina nuttig?
Bedankt voor je feedback!