E-book laat zien hoe patiënten de zorg kunnen verbeteren

Hoe kunnen patiënten invloed uitoefenen op de kwaliteit van de zorg? Daar is de afgelopen jaren, in de nasleep van het Hoofdlijnenakkoord Medisch Specialistische Zorg voor 2014-2017, uitgebreid naar gekeken door Patiëntenfederatie Nederland, samen met negen van haar leden en tal van andere organisaties.

Het heeft uiteindelijk geleid tot een e-book KIDZ. KIDZ staat voor Kwaliteit, Inzicht en Doelmatigheid in de medisch specialistische zorg.
In het e-book wordt uit de doeken gedaan hoe patiënten invloed kunnen hebben op de kwaliteit van de zorg. Alle ervaringen en kennis zijn in dit boek bijeengebracht. Patiëntenorganisaties die zich willen richten op kwaliteit in de zorg vinden hier handvatten en inspiratie.

> U kunt hier het e-book KIDZ bekijken

Is deze pagina nuttig?
Bedankt voor je feedback!