Eerste Kamer zet belangrijke stap naar betere elektronische gegevensuitwisseling in de zorg

Gisteren heeft de Eerste Kamer de Wet Elektronische Gegevensuitwisseling in de Zorg (Wegiz) unaniem aangenomen. De Patiëntenfederatie heeft de afgelopen jaren veel en vaak aandacht gevraagd voor het belang van betere gegevensuitwisseling en daarom zien we deze wet als een belangrijke en grote stap vooruit: “Dit kan de kwaliteit en continuïteit in de zorg structureel verbeteren,” aldus Dianda Veldman, directeur-bestuurder van Patiëntenfederatie Nederland.

De Wegiz stelt namelijk dat áls gegevens in de zorg worden uitgewisseld, dit elektronisch moet gebeuren en niet meer via fax of papier. Volgens de Patiëntenfederatie kan hierdoor de kwaliteit van gegevensuitwisseling en daarmee de kwaliteit van zorg structureel toenemen, zeker bij spoedsituaties. Het aannemen van deze wet betekent niet automatisch dat er meer gegevens worden uitgewisseld. Dat blijft een afweging van patiënten en - in overleg met - zorgverleners. Het ministerie van VWS streeft ernaar deze wet per 1 juli 2023 in te voeren.

De Patiëntenfederatie heeft er eerder met succes ook voor gepleit om de reikwijdte van de wet te verbreden. Daardoor betreft de wet nu niet alleen de uitwisseling van zorgverleners onderling maar ook de uitwisseling tussen zorgverleners en patiënten. Daarmee betekent de invoering van deze wet ook een boost voor de doorontwikkeling van de Persoonlijke Gezondheidsomgeving (PGO).
PGO’s zijn opgenomen in de Wegiz en daarnaast stelt de wet ook dat zorgaanbieders op termijn verplicht kunnen worden om gegevens voor hun patiënten te ontsluiten naar een PGO via Medmij.

Medische gegevens delen

Meer weten over het delen van medische gegevens en wat wij op dit thema doen?

Is deze pagina nuttig?
Bedankt voor je feedback!