Geef zwangere keuzevrijheid en toegankelijke geboortezorg

In de geboortezorg moeten de zwangere vrouw en haar zorgvraag centraal staan. De manier van bekostigen mag keuzevrijheid niet belemmeren. En taal mag dan geen barrière zijn voor passende geboortezorg. Patiëntenfederatie Nederland vraagt daarom samen met de Johannes Wier Stichting om de inzet van tolken in de geboortezorg beter te regelen.

Dat is de strekking van twee brieven die we aan de Tweede Kamerleden hebben gestuurd. Die praten op 10 december over Zwangerschap en Geboortezorg. Patiëntenfederatie Nederland vraagt daarbij aandacht voor 2 onderwerpen: het van de grond krijgen van de financiering voor de inzet van tolken bij geboortezorg en het garanderen van de keuzevrijheid van zwangere vrouwen.

Jaarlijks bevallen in Nederland meer dan 30.000 vrouwen die niet in Nederland geboren zijn. Deze vrouwen hebben een grotere kans op ongunstige zwangerschapsuitkomsten, zoals vroeggeboorte en doodgeboorte. Eén van de oorzaken is de taalbarrière. De belangrijkste oplossing hiervoor is het inzetten van professionele tolken. Sinds april dit jaar is vastgesteld dat zorgaanbieders in overleg met zorgverzekeraars en gemeenten de financiering van tolken in de zorg moeten regelen. Patiëntenfederatie Nederland en Johannes Wier Stichting willen dat partijen nu snel met oplossingen komen.

Al eerder vroegen we aandacht voor integrale samenwerking en bekostiging in de geboortezorg. Er zijn volop gesprekken in het veld over de wijze waarop bekostiging in de geboortezorg moet worden geregeld. Patiëntenfederatie Nederland vindt dat de manier van bekostigen de keuzevrijheid van zwangeren niet mag belemmeren. Garandeer dat de zwangere en haar zorgvraag centraal staan. En dat zwangere vrouwen kunnen kiezen voor passende zorg.

Meer weten over wat wij doen op dit gebied?

Is deze pagina nuttig?
Bedankt voor je feedback!