Impasse rond geboortezorg is slecht voor zwangere vrouwen

Minister Schippers van Volksgezondheid roept alle organisaties die betrokken zijn bij geboortezorg bijeen om een hoog opgelopen conflict rond de geboortezorg uit te praten.

In een brief aan de Kamer schrijft ze dat 17 organisaties al twee jaar werken aan Zorgstandaard Integrale Geboortezorg, maar dat nu blijkt dat Verloskundigen zich op één cruciaal onderdeel niet kunnen vinden in de standaard. “Ik vind het ongelooflijk jammer dat het partijen niet is gelukt om zelf tot overeenstemming te komen over de Zorgstandaard. (....) We moeten uit de polarisatiestand komen en ik hoop dat ik daaraan een bijdrage kan leveren”, aldus de minister.

Patiëntenfederatie NPCF, Stichting Kind en Ziekenhuis en de VSOP zijn blij met de oproep van de minister. Deze partijen hebben vanaf het begin meegewerkt aan de Zorgstandaard. Ze hebben de wensen en behoeftes van zwangere vrouwen gepeild. De kwaliteitscriteria die daaruit naar voren kwamen, zijn opgenomen in de zorgstandaard.

Zwangere vrouwen vinden het bijvoorbeeld van belang dat zij weten wie er verantwoordelijk is voor hun zorg en dat ze probleemloos naar een andere zorgaanbieder kunnen als dat nodig is of gewenst. De zorg moet zo worden georganiseerd dat zorgverleners optimaal samenwerken in netwerken en in samenspraak met de zwangere zelf. De zorgstandaard geeft hiervoor handvatten. De samenwerking in netwerken is ook nodig om de vermijdbare babysterfte verder omlaag te brengen. Dat was indertijd ook de inzet voor alle partijen.

De drie partijen zijn ervan overtuigd dat de zorg voor zwangeren en baby’s verbetert door het invoeren van de zorgstandaard. Zij roepen partijen op om snel uit de impasse te komen in het belang van de zwangeren en baby’s.

Is deze pagina nuttig?
Bedankt voor je feedback!