Keuzehulp in de zorg helpt bij samen beslissen

Het overgrote deel van de patiënten (94%) wil betrokken worden bij het nemen van belangrijke beslissingen over zijn of haar behandeling. Maar in de praktijk blijkt dat slechts bij de helft van de besluiten sprake is van samen beslissen door zorgverlener en patiënt.

Een van de manieren om samen beslissen te stimuleren is door het introduceren van digitale keuzehulpen voor de patiënt. Die heeft er belang bij dat hij/zij goed begrijpt wat er aan de hand is en welke keuzemogelijkheden er zijn.

Wanneer de patiënt mee kan beslissen over een behandeling, zal hij zich hier goed bij voelen en daar ook achter staan. Dit zal leiden tot meer patiënttevredenheid, hogere therapietrouw en doelmatig gebruik van zorg.

Ook artsen hebben belang bij digitale keuzenhulpen, zij krijgen meer inzicht in voorkeuren van de patiënt, hierdoor kan er een kwalitatief effectiever consult plaatsvinden.

Om die reden heeft de vliegwielcoalitie (een grote groep mensen die digitalisering in de zorg wil stimuleren) besloten extra aandacht te geven aan digitale keuzehulpen die de patiënt helpen keuzes te maken in de zorg. 

Hartfalen

Extra aandacht komt er ook voor telemonitoring van patiënten met hartfalen in intensieve zorgtrajecten. 

Nederland telt 142.000 patiënten met hartfalen. Dit aantal zal door de vergrijzing de komende jaren nog verder stijgen. Op dit moment maken maar ongeveer 1200 van de 142.000 patiënten daadwerkelijk gebruik van telemonitoring bij hartfalen.

Terwijl het een erg effectieve manier van zorg is. Telemonitoring reduceert heropnames en vermindert sterfte. Daarnaast leidt het tot betere kwaliteit van leven en draagt het bij aan regie en onafhankelijkheid van de patiënt.

Door middel van telemonitoring (op afstand volgen en begeleiden van patiënten) worden deze veel vaker en constanter gemeten. Hierdoor zijn  eventuele afwijkingen en verslechtering sneller op te merken en kan hier  beter op ingespeeld worden. Door keuze van het toepassingsgebied telemonitoring en hartfalen steunt het vliegwiel het idee dat een grote groep patiënten hier veel baat bij kan hebben. Het is nu nodig om telemonitoring landelijk uit te rollen, zodat iedere patiënt die daar gebruik van kan en wil maken hier de mogelijkheid toe heeft.

Is deze pagina nuttig?
Bedankt voor je feedback!