Landelijk onderzoek naar ouderenzorg nog twee weken open

Het landelijk onderzoek naar de ouderenzorg dat twintig organisaties voor ouderen, zorgprofessionals en zorginstellingen hebben geïnitieerd, is inmiddels door ruim zesduizend mensen ingevuld. De vragenlijst blijft nog twee weken beschikbaar voor alle ouderen, naasten, artsen, verpleegkundigen, apothekers en andere betrokkenen die met hun ervaring een bijdrage aan het onderzoek willen leveren.

Dat kan via deze links:


Stevige basis
De organisaties brengen met het onderzoek in beeld, wat de actuele stand is van de ouderenzorg in Nederland. Wat gaat er goed en wat moet er beter? Voor welke problemen is een oplossing en voor welke niet? De organisaties buigen zich straks over de uitkomsten en benutten ook onderzoek dat al is gedaan. Daarmee willen zij een stevige basis leggen voor alle organisaties die een rol hebben in het vormgeven van de ouderenzorg nu en in de toekomst.


De nood is soms hoog
“Op basis van wat we nu al zien in dit onderzoek en ook uit eerdere inventarisaties weten, is dat in een aantal gevallen de nood voor mensen hoog is”, zegt Dianda Veldman, directeur-bestuurder van Patiëntenfederatie Nederland. “En dat er naast de problemen waar al veel aandacht voor is, ook knelpunten zijn die onder de radar blijven. Met soms ingrijpende gevolgen voor ouderen. We zullen die problemen het hoofd moeten bieden en zorgen dat er structurele oplossingen komen. We gaan ons eind april met elkaar buigen over wat daarvoor moet gebeuren.”

De twintig organisaties
De twintig betrokken organisaties zijn: Patiëntenfederatie Nederland, Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN), de Landelijke Huisartsenvereniging (LHV), apothekerskoepel KNMP, Alzheimer Nederland, KBO-PCOB, Verenso, Per Saldo, InEen – vereniging van organisaties voor eerstelijnszorg, Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), Actiz, Branchevereniging Thuiszorg Nederland (BTN), Osteoporose Vereniging, Mezzo, Parkinson Vereniging, Nederlandse Patiëntenvereniging, Zorgbelang Nederland, ReumaZorg Nederland en Landelijke adviesgroep eerstelijnsgeneeskunde voor ouderen (Laego).

Is deze pagina nuttig?
Bedankt voor je feedback!