Maak het sociaal domein sterker en menselijker

Het sociaal domein moet topprioriteit zijn van het volgende kabinet. Maak het sterker en menselijker. Die oproep doen Ieder(in), Patientenfederatie Nederland, Mantelzorg.nl, Per Saldo, LFB, Wij staan op!, LOC, LSR, Landelijke Clientenraad, Coalitie voor Inclusie en Vereniging Inclusie NL in een manifest aan de politieke partijen.

De ondersteuning van mensen met een ondersteuningsvraag bij zorg, participatie, wonen, school, mobiliteit, werk of zinvolle dagbesteding staat onder grote druk. De afgelopen jaren stapelden de rapporten en zwartboeken over problemen zich op.

vrouw met rollator doet van buiten af haar voordeur open met sleutel

Het aantal rechtszaken over ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is enorm toegenomen, waarbij in 41 procent van de zaken over de Wmo de burger in het gelijk wordt gesteld door de rechter.
De problemen laten zich samenvatten als gebrekkige toegang tot ondersteuning, het niet centraal stellen van de hulpvrager, het ontnemen van keuzevrijheid, achteruitgang in de rechtspositie van burgers en onvoldoende plek voor inspraak en tegenmacht.
Ondertussen duurt de onenigheid over geld tussen Rijksoverheid en lokale overheden voort. Hierdoor krijgen mensen niet de ondersteuning die ze nodig hebben. En ondervinden zij grote hinder van wetten en domeinen die niet of onvoldoende op elkaar aansluiten.

Maak een einde aan het overvragen en overbelasten van mensen

Doorgaan op deze weg leidt tot verdergaande uitputting en overbelasting van mensen met een beperking en mantelzorgers, escalatie van problematiek van mensen met een ondersteuningsvraag en daardoor ook hogere kosten voor deze mensen én de maatschappij.

Met het manifest vragen we onder meer:

Is deze pagina nuttig?
Bedankt voor je feedback!