Medicatieafspraak vanaf 1 juli 2024 beschikbaar in Persoonlijke gezondheidsomgeving

Vanaf maandag 1 juli 2024 moeten alle huisartspraktijken de medicatieafspraak vanuit het huisartseninformatiesysteem (HIS) beschikbaar stellen aan de persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) van de patiënt, wanneer deze daarom vraagt. Sinds 1 januari 2024 moeten huisartsen recepten in ieder geval elektronisch versturen aan de ‘terhandsteller’ (de apotheker of apotheekhoudende huisarts). Daar komt nu de verplichting bij om aan de patiënt via de PGO ook de medicatieafspraak beschikbaar te stellen. De medicatieafspraak legt vast welk geneesmiddel is voorgeschreven, inclusief de dosering en de start- en eventueel de stopdatum. Deze regeling is onderdeel van de eerste verplichte gegevensuitwisseling onder de Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz).

medicijnen in een hand

Overzicht en grip op je eigen gezondheid

In een PGO kan een patiënt of cliënt veilig gegevens over de eigen gezondheid ophalen bij verschillende zorgverleners. Dit volledige overzicht geeft de patiënt of cliënt meer regie over de eigen gezondheid. Daarbij is het een hulpmiddel om bijvoorbeeld een consult voor te bereiden, thuis informatie nog eens rustig door te nemen of de gegevens met naasten, mantelzorger(s) of zorgverleners te bespreken.

Meer informatie Externe link:pgo.nl

Wil je meer weten over PGO’s? Ga dan naar www.PGO.nl
Voor vragen kun je terecht bij het PGO-informatiepunt, via pgo@helpdeskdigitalezorg.nl of 085 30 34 959.

Is deze pagina nuttig?
Bedankt voor je feedback!