MedMij: de rol van de patiënt verandert. Verandert de zorg mee?

MedMij, het programma dat patiënten meer grip moet geven op hun eigen gezondheidsgegevens, timmert hard aan de weg!

Komend jaar gaat het echt gebeuren: informatie die tot op heden vooral in systemen bij zorgaanbieders zat, gaat stromen naar de patiënt. In 2018 worden de afspraken die MedMij heeft gemaakt geïmplementeerd. Hier plukken zorggebruikers, zorgverleners en ICT-leveranciers binnen de zorg de vruchten van.

Patientenfederatie Nederland coördineert het programma MedMij en is trots op deze tussenstand. Directeur-bestuurder Dianda Veldman: 'De rol van de patiënt binnen de zorg en zijn of haar zorgproces zal de komende jaren veranderen. Het is belangrijk dat het veld zich hier op voorbereidt.'
 
MedMij organiseert 21 november een bijeenkomst voor patiëntvertegenwoordigers, zorgverleners en ICT-leveranciers. De bijeenkomst is gericht op inspireren, informeren en activeren. Zodat zorgaanbieders in de nabije toekomst MedMij benutten om hun gegevens te ontsluiten naar de persoonlijke gezondheidsomgevingen van patiënten. Na deze bijeenkomst is duidelijk welke stappen men kan zetten om voorbereid te zijn op 2018.

> Kijk hier voor meer informatie over MedMij

Is deze pagina nuttig?
Bedankt voor je feedback!