Direct naar:

Nieuwe ouderenzorg: thuis meer zelf doen met digitale ondersteuning

Met een breed programma over wonen, ondersteuning en zorg voor ouderen (WOZO) willen minister Helder en tal van maatschappelijke organisaties de ouderenzorg klaarmaken voor de toekomst. De nieuwe norm voor die zorg wordt: zelf als het kan, thuis als het kan en digitaal als het kan. Dat moet leiden tot een ouderenzorg en ondersteuning waarbij ouderen zo veel mogelijk voor zichzelf zorgen door vaardigheden, fit blijven, het gebruik van digitale hulpmiddelen en hulp uit de omgeving. Hoofdlijn is dat zorg in principe aan en in huis digitaal wordt geleverd. En dat mensen zo lang mogelijk thuis blijven wonen, tenzij dat echt niet meer kan.

Patiëntenfederatie Nederland heeft meegedacht over deze nieuwe vormen van zorg en ondersteuning, die ook al door personeelsgebrek in de zorg onontkoombaar lijken. De federatie kan zich vinden in de gekozen lijn, waarbij het belangrijk is aan te sluiten op wensen, mogelijkheden en behoeften van mensen en kwaliteit van leven centraal te stellen. Digitalisering staat hoog op onze agenda. Het kan mensen helpen om langer zelfstandig te blijven, terwijl er zorg fysiek beschikbaar is als het  nodig is. Meer digitaal betekent minder zorgmedewerkers aan huis. Zodat zij hun handen vrijhouden om fysieke zorg te geven voor wie dat nodig heeft. 

Nieuwe inrichting (nog) niet voor iedereen

De Patientenfederatie realiseert zich dat de nieuwe inrichting van de zorg en ondersteuning nog niet voor iedereen is weggelegd. Niet elke oudere is immers even digitaal vaardig en bereid af te zien van de dagelijkse zorg aan huis. De federatie stelt voor te beginnen met de mensen die het willen, aankunnen en aandurven, de voorlopers op digitaal gebied. Daarbij is het belangrijk dat het programma ook oog heeft voor de complexiteit van het systeem – voor veel mensen is het lastig de weg te vinden, laat staan om regie te voeren. Aan de hand van hun ervaringen kan het programma dan verder worden ontwikkeld om andere ouderen waar nodig over de streep te trekken. Voorwaarde daarbij is dat er altijd fysieke zorg beschikbaar is voor als het nodig is. 

Is deze pagina nuttig?
Bedankt voor je feedback!