Nog geen garanties voor keuzevrijheid geboortezorg

Patiëntenfederatie NPCF wil garanties voor maximale keuzevrijheid voor zwangere vrouwen. Integrale bekostiging, waarbij één tarief is vastgesteld voor alle zorg die een zwangere vrouw ontvangt, mag niet zomaar volledig worden ingevoerd vindt de Patiëntenfederatie. Eerst moet bewezen zijn dat zwangeren volledige keuzevrijheid houden. Ook moet er onderzoek komen naar de kansen van een andere manier van bekostiging, de persoonsvolgende bekostiging. Daarbij volgt het geld de keuzes van de vrouw. In het buitenland zijn daar goede ervaringen mee.


Keuzevrijheid onvoldoende geborgd


Patiëntenfederatie NPCF steunt het idee van integrale bekostiging maar alleen als er garanties zijn voor maximale keuzevrijheid van zwangeren. Daarover schreef de Patiëntenfederatie al eerder een brief aan de Tweede Kamer. Patiëntenfederatie NPCF is bezorgd dat integrale bekostiging de keuzevrijheid van zwangeren onder druk zet. De nieuwe afspraken over hoe de geboortezorg moet worden ingericht, zeggen niets over keuzevrijheid. Bovendien geeft het zorgverzekeraars de ruimte om zodanig in te kopen dat de keuzevrijheid onder druk komt te staan. Dat bleek ook uit een rapport van het RIVM dat de minister op 21 juni heeft aangeboden aan de Tweede Kamer. Patiëntenfederatie NPCF pleit daarom voor goed onderzoek naar de werking en de effecten van integrale bekostiging op de keuzevrijheid.


Persoonsvolgende bekostiging


In Nieuw-Zeeland zijn al goede ervaringen opgedaan met het systeem van persoonsvolgende bekostiging. Dit is jaren geleden ingevoerd. Het zorggeld volgt de zwangere waar ze heen wil. Zwangeren hebben daar optimale keuzevrijheid en zorgverleners werken integraal samen. De minister heeft in Nederland nog geen definitieve keuze voor een bekostigingssystematiek gemaakt. De integrale bekostiging zal ingevoerd worden in regio’s die dat willen. Dat betekent dat er ook ruimte kan zijn voor een onderzoek of een experiment met persoonsvolgende bekostiging.

Debat
Tijdens het debat dat 23 juni plaatsvond, zegde minister Schippers toe dat ze gaat kijken naar de ervaringen met persoonsvolgende bekostiging in het buitenland. De minister gaf aan dat volgens haar het integrale tarief juist zo opgebouwd is dat dat persoonsvolgend is. ‘Maar het kan best zijn dat ik elementen over het hoofd zie. Dat wil ik best gaan bestuderen,’ aldus Schippers. Linda Voortman van GroenLinks maakte zich er in het debat hard voor dat er goed gekeken wordt naar de mogelijkheden voor een persoonsvolgende bekostiging. Voortman: ‘De bekostiging moet volgend zijn op de vrouw en niet leidend’

lees hier de brief aan de Tweede Kamer >>

Is deze pagina nuttig?
Bedankt voor je feedback!