Nog te veel onnodige sterfgevallen in ziekenhuizen

'Per dag overlijden in Nederlandse ziekenhuizen drie mensen terwijl dat niet nodig was. Dat zijn er dus drie te veel. Dat aantal neemt niet af. En dat is zorgwekkend.'

Dat zegt directeur Dianda Veldman van Patiëntenfederatie Nederland in reactie op een onderzoek van het Nivel naar vermijdbare sterfte in Nederlandse ziekenhuizen.

De onnodige sterfgevallen komen door zorggerelateerde schade. Dat is een gebeurtenis in het ziekenhuis die onbedoeld tot schade voor de patiënt heeft geleid. Denk aan een infectie opgelopen tijdens de ziekenhuisopname, een verkeerde diagnose, foute medicatie, verkeerd snijden en dergelijke.
Maar ook om eenvoudig te voorkomen fouten. Iemand valt bijvoorbeeld uit bed en valt een paar dagen later nogmaals uit bed omdat er geen maatregelen worden getroffen.

Per jaar overlijden in Nederlandse ziekenhuizen ruim 1000 patiënten onnodig als gevolg van dergelijke fouten. Van de 1000 die per jaar onnodig sterven had een kwart ten minste nog een levensverwachting van meer dan vijf jaar.

Routine
Uit het onderzoek valt af te leiden dat het ook vaak misgaat bij relatief eenvoudige ingrepen of ziektebeelden. Het lijkt erop dat er dan te veel op routine wordt gewerkt, terwijl bij ingewikkelde medische handelingen veel secuurder wordt gewerkt.

Dat aantal onnodige sterfgevallen kan en moet omlaag vindt Patiëntenfederatie Nederland. Hoe kan het verder omlaag? Door gebruik te maken van nieuwe medische technologie, als het personeel daar mee kan werken. Door nog beter over te dragen, bijvoorbeeld met elektronische dossiers en persoonlijke gezondheidsomgevingen. Door betere afspraken te maken tussen behandelaars en ervoor te zorgen dat zij van elkaar leren. Door beter en veiliger gebruik van medicatie. Krijgt de patiënt wel de juiste hoeveelheid van zijn medicijn?

Betrek patiënt
En vooral door patiënten eerder en beter te betrekken bij het hele proces in en rond het ziekenhuis. Dianda Veldman: 'Wij weten uit eigen onderzoek dat patiënten graag meedenken over patiëntveiligheid. Meer dan de helft zegt dat dankzij eigen handelen een fout in het ziekenhuis kon worden voorkomen, of voorkomen had kunnen worden als naar de patiënt was geluisterd. Bovendien neemt de therapietrouw toe als de patiënt beter bij de behandeling en beslissingen over de behandeling wordt betrokken.'

Bij de cijfers past nog wel een relativerende opmerking, zegt Dianda Veldman. 'De zorg in Nederland is gewoon goed. Ook in de ziekenhuizen. Niemand hoeft bang te zijn als hij naar het ziekenhuis gaat. Verreweg de meeste mensen komen er in betere toestand weer uit.'

> Lees hier het rapport van het Nivel

> Lees hier onze rapportage over Veilige Zorg

Is deze pagina nuttig?
Bedankt voor je feedback!