Onze inzet voor goede zorg voor kwetsbare mensen

De medewerkers en leden van Patiëntenfederatie Nederland blijven zich ook in deze ongewisse tijden van het coronavirus inzetten voor goede zorg voor kwetsbare mensen.

Dat doen we bijvoorbeeld door mee te praten over oplossingen voor mensen. Zo brengen we onze zorgen en wensen over aan het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Wij vinden dat de mening van patiënten niet mag ontbreken als er beleid en ethische keuzes moeten worden gemaakt.

Meedenken, onderzoeken en stimuleren

Bovendien denken we mee bij VWS en het cliëntenveld over de langdurige zorg. We kijken daarin of er voldoende aandacht en continuïteit van zorg is voor ouderen. Hoe staat het met de kwaliteit van leven van kwetsbare mensen?

En we bekijken of en hoe digitale zorg kan bijdragen aan betere patiëntenzorg. We stimuleren het gebruik van simpele en makkelijk te implementeren vormen van digitale zorg, zoals veilig beeldbellen.

Toegankelijke informatie

De Patiëntenfederatie benadrukt het belang van goede en toegankelijke informatie voor iedereen; digitaal, via radio, televisie en andere media. En we spreken onze grote waardering uit voor allen die zich in deze moeilijke tijden inspannen om goede zorg te leveren aan zij die het nodig hebben.

Nationale Zorgnummer

Heb je naar aanleiding van dit artikel vragen of klachten over de zorg? Neem contact op met het Nationale Zorgnummer. Stuur een e-mail of bel 0900 23 56 780 (20 cent per gesprek). Bereikbaar op maandag tot en met donderdag van 09:00 - 13:00 uur.

Is deze pagina nuttig?
Bedankt voor je feedback!