Oproep aan alle verpleeghuizen: werk aan vertrouwen en geef openheid

Patiëntenfederatie Nederland wil dat er openheid komt over de kwaliteit van alle verpleeghuizen in Nederland. Nu de lijst is gepubliceerd van slecht presterende verpleeghuizen, vindt de Patiëntenfederatie dat er vervolgstappen moeten worden gezet richting meer openheid. “Maar die vervolgstappen zijn niet in zicht,” zegt Dianda Veldman, directeur-bestuurder van de Patiëntenfederatie. “We zien juist terugtrekkende bewegingen, en dat vind ik zorgelijk.”


Kiezen

Na publicatie van de lijst met slecht presterende verpleeghuizen, kondigde een aantal instellingen aan stappen te ondernemen tegen de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Dianda Veldman: “Daar schieten we niks mee op. Openheid en informatie is een voorwaarde voor mensen om te kunnen kiezen voor het best passende verpleeghuis. En openheid is een prikkel voor zorgaanbieders om hun kwaliteit te verbeteren. We horen de laatste dagen dat iedereen het daarmee eens is. Maar ondertussen zien we dat de signalen de verkeerde kant op staan.”


‘Werk aan vertrouwen ‘

Patiëntenfederatie Nederland roept alle verpleeghuizen in Nederland op om open zijn over hun prestaties en daarmee te werken aan vertrouwen. “Houd geen informatie achter, geef openheid van zaken. Als instellingen de informatie laten zien die beschikbaar is, geeft dat vertrouwen,” aldus Dianda Veldman. Patiëntenfederatie Nederland bekijkt met brancheorganisatie Actiz hoe de afspraken die hiervoor zijn gemaakt, nagekomen kunnen worden.

Is deze pagina nuttig?
Bedankt voor je feedback!