Rijk moet richting geven aan nieuw zorglandschap

De overheid moet het voortouw nemen en met concrete doelstellingen komen bij de inrichting van een nieuw zorglandschap. Daarbij moet vooral worden gekeken naar passende zorg, gerealiseerd vanuit de wens van de patiënt. Als de overheid dat doet hebben de partijen in het veld, zoals patiënten, zorgverleners en verzekeraars een heldere en richtinggevende ambitie voor de uitwerking van een toekomstbestendige zorg.

Dat is de strekking van een brief van Patiëntenfederatie Nederland aan de Tweede Kamer. Die praat later deze maand over het zorglandschap. In de brief schrijft de Patiëntenfederatie onder meer dat hulp en zorg die is georganiseerd vanuit het perspectief van de patiënt bijdraagt aan het broodnodige ‘ontschotten en ontpotten’ van passende hulp en zorg vanuit verschillende domeinen. Op die manier voorkom je onnodige consulten, diagnostiek en behandeling en verspilling van inzet van schaarse mensen en middelen, aldus de brief.

De Patiëntenfederatie roept alle betrokken partijen op om bij de beweging naar passende zorg nadrukkelijk uit te gaan van het perspectief van de patiënt.

Is deze pagina nuttig?
Bedankt voor je feedback!