Spoedzorg: veel gaat goed, maar nog meer kan beter

Een op de vijf mensen die voor spoedzorg hulp zoekt, krijgt een verkeerd advies wat te doen. Of zelfs helemaal geen advies.

Dat blijkt uit onderzoek van Patiëntenfederatie Nederland onder ruim 1100 leden van het eigen zorgpanel. Spoedzorg bij huisarts, huisartsenpost (HAP) of spoedeisende hulp van het ziekenhuis (SEH) laat te wensen over, blijkt uit het onderzoek.

Patiënten geven de SEH met een 7,7 de hoogste waardering. De huisarts krijgt een 7,6 maar de huisartsenpost slechts een 7,2. “Dat is echt te weinig”, zegt directeur Dianda Veldman van de Patiëntenfederatie. “Onderzoek naar tevredenheid van patiënten wijst uit dat een waardering voor zorg onder de 8 gewoon te laag is.” Vooral de zorg op de huisartsenposten laat te wensen over en is voor verbetering vatbaar. Patiënten klagen vooral over lange wachttijden bij de HAP en over slechte bejegening.


Knelpunten
Voor alle drie de vormen van spoedzorg geldt dat er knelpunten zijn in de wacht- en doorlooptijden, bij gegevensuitwisseling, communicatie tussen zorgverleners, informatie en de aandacht voor de pijn die iemand heeft. Waar mensen ook aankloppen, vrijwel altijd lopen zij tegen vergelijkbare knelpunten aan. Daarom roepen we huisartsen, huisartsenposten en SEH’s op om te zorgen voor betere gegevensuitwisseling. Het gaat hierbij om medicatie- en overige medische gegevens.


Geef goed en snel advies
De Patiëntenfederatie vindt bovendien dat huisartsen, assistenten, triagisten en meldkamers alles in het werk moeten stellen om mensen een zo goed mogelijk advies te verstrekken. Er is op dit punt teveel verschil in behandeling en bejegening. Dat kan beter.
Wie er ook met de patiënt spreekt moet zorgen dat hij nagaat of de patiënt met het gegeven advies uit de voeten kan. Weet de patiënt wat hij nu moet doen? Ook klopt het advies geregeld niet. Een patiënt: “Het werd allemaal erg gebagatelliseerd, terwijl bleek dat ik diepe tweedegraads brandwonden had.”


Communicatie kan en moet beter
En weten de zorgverleners van elkaar wat zij doen? We zien dat de communicatie tussen zorgverleners nogal eens te wensen overlaat. Ook de bejegening kan beter. Vertel patiënten wat er gaat gebeuren en hoe lang ze eventueel moeten wachten. Onzekerheid weegt zwaar bij de beoordeling die de patiënt geeft aan de spoedzorg.


Patiënt kent kosten
Een ding valt ook op binnen het onderzoek. Mensen zijn zich heel goed bewust van de kosten van spoedzorg. Oneigenlijk gebruik, dus naar de HAP of SEH als het eigenlijk niet nodig is, komt volgens de deelnemers aan het onderzoek niet of nauwelijks voor.

Rapport meldactie ‘Spoedzorg’ (pdf, 687kB)

Brief aan Tweede Kamer AO Ziekenhuiszorg/Ambulancezorg/Acute zorg (16 februari 2017)

Is deze pagina nuttig?
Bedankt voor je feedback!