Veel spoedzorg krijgt onvoldoende op ZorgkaartNederland

Lange wachttijden, onheuse bejegening en foute diagnoses of behandeling. Spoedeisende hulp in ziekenhuizen laat nogal eens te wensen over. Dat blijkt uit een analyse van ruim 1000 spontane meldingen van patiënten op ZorgkaartNederland.

Bijna een kwart van de waarderingen (237 stuks) is negatief. Dat is hoog, want doorgaans geven patiënten ziekenhuiszorg een dikke voldoende. Patiënten die expliciet melden dat ze op de spoedeisende hulp zijn geweest, zijn zelfs nog negatiever. Van de 395 waarderingen over een SEH zijn er 112 waarbij de SEH een onvoldoende krijgt.

De meeste wrevel van patiënten zit hem in lange wachttijden en bejegening. Fouten in de diagnose, gebrekkige informatie en slecht naar de patiënt luisteren komen eveneens geregeld voor.


Patiënt te weinig betrokken
Dat laatste punt, slecht luisteren geldt overigens niet alleen voor de spoedzorg. Patiënten vinden dat dokter en ziekenhuis hen te weinig betrekken bij (veilige) zorg, blijkt uit onderzoek van de Patiëntenfederatie. Als er iets (bijna) mis is gegaan in de zorg zeggen patiënten vaak achteraf dat zij een rol hadden kunnen spelen om dat te voorkomen.

Directeur-bestuurder Dianda Veldman: “Meer dan de helft van de mensen bij wie bijna iets mis ging in de zorg, zegt dat dankzij eigen alertheid werd voorkomen dat het echt mis ging. Van de mensen waar het wel fout ging, zegt een op elke vijf dat hij de fout had kunnen voorkomen. Patiënten denken graag mee over veilige zorg, maar ze moeten daar wel toe worden uitgenodigd door zorgverleners. Zie de patiënt als een extra paar ogen en oren.”


Gebrek aan deskundigheid
Uit het onderzoek blijkt dat bijna de helft van de mensen wel eens heeft meegemaakt dat het (bijna) mis ging in een zorginstelling of bij de huisarts. Vaak gaat het om verkeerde medicijnen of een foute diagnose. Patiënten zeggen dat de fout niet was gebeurd als er beter met hen was overlegd. Ook werken zorgverleners soms slecht samen of lijken ze weinig deskundig.

Dat beeld komt overeen met de reacties op ZorgkaartNederland over de spoedzorg. Van de 237 klachten van ontevreden patiënten ging bijna de helft over fouten of slechte/ondeskundige behandeling.

Is deze pagina nuttig?
Bedankt voor je feedback!