Zorg en ondersteuning thuis nog niet op het oude niveau

Nu de coronacrisis op zijn retour lijkt komt ook de zorg thuis weer op gang. Dat blijkt uit onderzoek van de Patiëntenfederatie onder ruim 8.000 mensen. Van hen kregen er 1.061 zorg voor zichzelf of voor een naaste voor de crisis en/of ondersteuning thuis van de wijkverpleging en/of thuiszorg.

Van deze groep kreeg 39% tijdens de coronacrisis minder of geen zorg en/of ondersteuning meer. Inmiddels is bij 19% van deze groep de zorg weer opgestart en zal dit bij 12% op korte termijn gebeuren. Bij 69% is de zorg en/of ondersteuning echter nog niet op het oude niveau; 28% hiervan krijgt minder zorg en 41% helemaal geen zorg.

171 deelnemers hebben sinds de coronacrisis helemaal geen zorg en/of ondersteuning meer. Het gaat dan om zaken als wondverzorging, huishoudelijke hulp, persoonlijke verzorging (wassen en aankleden), geestelijke hulp, stomazorg en medicatie geven. Driekwart van de groep die nog zonder zorg zit, heeft al vanaf het begin van de coronacrisis geen zorg meer aan huis.

Zorgen om gevolgen

Van de mensen die tijdens het onderzoek minder of geen zorg en/of ondersteuning ontvingen, zeggen meer dan zeven op de tien deelnemers dat ze zich in enige mate zorgen maken over het gebrek aan hulp. 38% maakt zich redelijk tot heel veel zorgen.

Wie zet zorg stop

Van de groep die helemaal geen zorg of ondersteuning kreeg heeft 39% zelf gekozen voor het stopzetten van deze zorg. 25% heeft dit in overleg gedaan met de betreffende organisatie en bij 22% is dit vanuit de organisatie besloten. Aan de laatste twee groepen is gevraagd of hier uitleg bij is gegeven waarom dit werd besloten. In 82% van de gevallen is hier uitleg over gegeven, bij 17% echter niet.

Het initiatief voor contact met de organisatie wordt veelal bij de patiënten zelf gelegd. Twee derde van deze groep geeft aan dat zij zelf contact moeten opnemen wanneer zij dit nodig achten. Daarnaast wordt 29% wel gebeld door de organisatie, bij 17% hiervan gebeurt dit op een afgesproken vast moment.

Mantelzorg

Ook de mantelzorg loopt achter en is nog niet op het oude niveau. 78% geeft nog geen mantelzorg op het oude niveau. Meer dan de helft van de mantelzorgers die tijdelijk of nog steeds minder mantelzorg bieden, maken zich redelijk tot veel zorgen.

De zorgen werken twee kanten op. Aan de ene kant maakt men zich zorgen om degene waar men voor zorgt, maar ook om zichzelf en hoe lang dit nog vol te houden is. 88% heeft nog wel contact op afstand. 59% heeft telefonisch contact. 24% heeft contact via beeldbellen. Er worden ook andere alternatieven genoemd: via whatsapp of mail, contact via het raam, via de tuin of via een ‘babbelbox’.

Is deze pagina nuttig?
Bedankt voor je feedback!