Bewaartermijn van het medisch dossier

In de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) staat dat medische gegevens minimaal twintig jaar bewaard moeten blijven. Hierna mogen de gegevens worden verwijderd. Maar dit hoeft niet.

Uitzonderingen

Er is een aantal uitzonderingen waarbij de zorgverlener het medisch dossier langer dan twintig jaar moet bewaren om goede zorg te kunnen verlenen (‘goed hulpverlenerschap’). Bijvoorbeeld bij een chronische aandoening, waarbij de gegevens langer nodig zijn om goede (continue) zorg te kunnen bieden. Daarnaast moeten universitaire medische centra een aantal documenten uit het medisch dossier, zoals de ontslagbrief en het operatieverslag 115 jaar bewaren. Ook op jouw verzoek kan het medisch dossier langer bewaard worden. Als je wilt dat jouw dossier korter wordt bewaard, kun je een verzoek tot vernietiging doen.

Bij minderjarigen start de bewaartermijn vanaf 18 jaar. Alle patiëntgegevens die hiervoor zijn verzameld, moeten tot het 34e levensjaar worden bewaard.

Nationale Zorgnummer

Heb je na het lezen van deze brochure nog vragen? Neem dan contact op met het Nationale Zorgnummer. Daar kun je terecht met vragen over zorg en zorgverzekering, over uitkeringen, wonen, vervoer, inkomen en patiëntenrechten. Ook kun je bij het Nationale Zorgnummer terecht voor informatie over en het aanvragen van een niet-reanimerenpenning.

0900 - 23 56 780 (20 cent per gesprek)
Bereikbaar maandag t/m donderdag tussen 9.00 en 13.00 uur

Is deze pagina nuttig?
Bedankt voor je feedback!