Zelf het levenseinde (laten) bespoedigen: bewust afzien van eten en drinken

De meeste mensen overlijden op natuurlijke wijze. Je kunt er ook voor kiezen om het levenseinde te bespoedigen of je leven te (laten) beëindigen. Hiervoor zijn verschillende manieren zoals bewust afzien van eten en drinken, euthanasie of hulp bij zelfdoding.

Bewust afzien van eten en drinken

Bij ouderen en ernstig zieke mensen kan het lichaam op een gegeven moment het eten en drinken niet meer opnemen. Dat komt doordat organen niet meer goed functioneren. Niet eten en drinken is dan een gevolg van ouderdom of ziekte en hoort bij het natuurlijke stervensproces.

Je kunt er ook zelf voor kiezen om het levenseinde te versnellen door bewust niet meer te eten en te drinken. Mensen doen dat soms omdat ze niet in aanmerking komen voor euthanasie of omdat ze niet afhankelijk willen zijn van anderen. Als je een kwetsbare gezondheid hebt, kun je door te stoppen met eten en drinken het sterven bespoedigen. Het is wel belangrijk om dit met je naasten en je dokter te overleggen voordat je ermee start.

Je hebt altijd het recht om te stoppen met eten en drinken. De dokter heeft daarbij de plicht om eventuele klachten te verlichten. Het overlijden volgt bij mensen met een kwetsbare gezondheid meestal binnen een tot twee weken na het stoppen met eten en drinken. Er is dan geen sprake van euthanasie.

Is deze pagina nuttig?
Bedankt voor je feedback!