Tools

Oriëntatie en voorbereiding

Zówerktdezorg.nl
Heldere neutrale informatie over hoe het zorgstelsel werkt is te vinden op het Platform Zówerktdezorg.nl. In het platform werken verschillende partijen uit het zorgveld samen, waaronder Patiëntenfederatie Nederland en Zorgverzekeraars Nederland. Kijk ook op https://app.zwdz.nl/ In deze app vind je uitleg en enkele cijfers over de werking van ons zorgstelsel in een notendop.

Cursus Inbreng cliënten­perspectief bij kwaliteit van zorg - Cursus
Introductie op de inbreng van het cliëntenperspectief bij richtlijnontwikkeling, zorgstandaarden en kwaliteitscriteria, zorginkoop en wetenschappelijk onderzoek. Een cursus van: PGOSupport.


Aan de slag

Contactgegevens zorgverzekeraars
Op de pagina contactgegevens vind je adresgegevens om in contact te komen met de zorgverzekeraar en bij de juiste afdeling aan te kloppen. Hieronder vind je de verschillende zorgpolissen met daarbij de zorgverzekeraar die de zorginkoop verzorgt. Dit is handig als je bijvoorbeeld een idee hebt om de zorginkoop voor je achterban te verbeteren. Of als je een vraag hebt over zorginkoopbeleid die je wilt voorleggen.

Aan de slag met een verbeteridee voor de zorginkoop

Heb je een verbeteridee voor de zorgverzekeraar? Deze checklist kan je gebruiken als hulp om in gesprek te gaan met een zorgverzekeraar. Het zal lang niet altijd mogelijk zijn om op alle onderdelen een (volledig) antwoord te geven. Dat is ook niet altijd nodig om over een verbeteridee in contact te komen. De checklist helpt je bij het opstellen van een verbeteridee om de kansen van een verbeteridee te verduidelijken en te onderbouwen.

Patiëntenfederatie Nederland en de aangesloten leden willen zorgverzekeraars inspireren en ondersteunen bij het realiseren van patiëntgerichte zorginkoop. Belangrijke vertrekpunten die volgens ons bijdragen aan betere zorg voor patiënten zijn:

 • Zorg draagt bij aan kwaliteit van leven van de patiënt
 • Samen Beslissen is de weg waarlangs patiëntgerichte zorg tot stand komt
 • Daarvoor is nodig dat zorg op de juiste plek en op verschillende manieren beschikbaar is of komt

De checklist sluit aan bij deze vertrekpunten.

Checklist verbetermogelijkheden

 • Naam patiëntenorganisatie
 • Naam contactpersoon
 • Contactgegevens
 • Ziekte / aandoening / beperking
 • Doelgroep binnen patiëntengroep
 • Urgentie
 • Regio waar probleem zich afspeelt (optioneel)
 • Zorgverzekeraar(s) bij wie het probleem zich voordoet
 • Omschrijving door patiënten ervaren knelpunt
 • Omschrijving verbetermogelijkheid
 • De onderbouwing voor verbetervoorstel
  Bijvoorbeeld: om hoeveel patiënten gaat het? Welke impact heeft het knelpunt op patiënten?
 • Beschrijving potentiële opbrengst(en)
  Bijvoorbeeld: minder gebruik van medicijnen/hulpmiddelen, bijwerkingen, minder gebruik duurdere zorgvormen, sneller weer kunnen hervatten van eigen leven, therapietrouw of meer regie over dagelijks leven, etc.
 • Wat is er nodig van de zorgverzekeraar?
 • Welke andere partijen zijn er nodig om het verbetervoorstel te realiseren (optioneel)
 • Beschikbare informatie die het verbetervoorstel onderbouwt.
  Bijvoorbeeld cijfers over aantallen patiënten in Nederland. Of een onderzoek naar patiëntervaringen of kwaliteitsindicatoren zoals PREM’s en PROM’s. Of bruikbare feiten uit een uitvraag onder patiënten naar ervaringen. Denk dan aan op welke zorgaanbieder de ervaring betrekking heeft en bij welke zorgverzekeraar en hoe mensen verzekerd zijn

De checklist is tot stand gekomen in samenwerking met Zorgverzekeraars Nederland, vertegenwoordigers van enkele zorgverzekeraars en verschillende patiëntenorganisaties. Heb je aanvullende ideeën voor deze checklist? Neem contact op met Patiëntenfederatie Nederland via zorginkoop@patiëntenfederatie.nl en/of Zorgverzekeraars Nederland.

Is deze pagina nuttig?
Bedankt voor je feedback!