Geheimhouding

Een huisarts heeft de plicht om informatie over jou geheim te houden, net als andere zorgverleners. Dat geldt ook voor assistentes en andere medewerkers van de praktijk.

Wat betekent deze geheimhoudingsplicht?

Dit houdt in dat zij geen enkele informatie over jou mogen doorgeven aan anderen. Ook niet aan bijvoorbeeld je partner of je kinderen. Dat mag alleen als je daar toestemming voor hebt gegeven. Een uitzondering geldt voor andere zorgverleners die betrokken zijn bij jouw behandeling, zoals de specialist. Zij hebben bepaalde informatie nodig om jou goede zorg te geven. Deze staat bijvoorbeeld in de verwijsbrief. De huisarts gaat er vanuit dat je dit goed vindt (hier toestemming voor geeft). Mocht je het hier niet mee eens zijn, dan kun je dit tegen je huisarts zeggen.

Geldt de geheimhoudingsplicht ook voor kinderen?

Voor kinderen van 12 tot 16 jaar beslist de huisarts, na overleg met het kind, of hij de ouders informeert. Voor kinderen vanaf 16 jaar geldt precies dezelfde geheimhoudingsplicht als voor volwassenen. Zie ook de brochure kinderen hun ouders en patiëntenrechten.

Is deze pagina nuttig?
Bedankt voor je feedback!