Klachten over de huisarts

Als je niet tevreden bent over een gesprek, advies of een behandeling van de huisarts, is dat vaak op te lossen in een open gesprek. Maar hoe pak je dat aan? En wat kun je doen als je hier niet verder mee komt? We geven antwoord op de belangrijkste vragen over de behandeling van klachten over de huisarts.

Hoe bespreek ik een klacht met mijn huisarts?

Het is belangrijk dat je laat weten dat je niet tevreden bent. Dan kan de huisarts zaken herstellen of een misverstand bespreken en oplossen. Wil je je klacht rustig met je huisarts bespreken, maak dan een aparte afspraak. Geef van tevoren kort aan waarover je wilt praten. Dan kan je huisarts zich op het gesprek voorbereiden.

Deze tips kunnen je bij het gesprek helpen:

  • Wacht niet te lang. Hoe eerder je je onvrede bespreekt, hoe kleiner de kans dat het een eigen leven gaat leiden.
  • Schrijf van tevoren de punten op die je wilt bespreken. Dan vergeet je niet zo snel iets. En het kan je helpen wanneer je moeilijk uit je woorden komt.
  • Bedenk van tevoren wat je met het gesprek wilt bereiken. Wil je dat de huisarts zijn excuses aanbiedt? Wil je dat hij zich anders tegenover jou opstelt? Wees hierover duidelijk tegen je huisarts.
  • Neem gerust een naaste mee. Die kan je helpen of aanvullen wanneer je er zelf niet helemaal uitkomt.
  • Probeer het gesprek zakelijk te houden. Een ruzie lost niets op.
  • Wanneer je bang bent dat je huisarts je voortaan zal beschouwen als ‘die klagende patiënt’, vertel dat dan. Ook hier kun je open met elkaar over praten.
  • Ben je bang dat je niet goed uit je woorden komt? Schrijf je huisarts dan eerst een brief of mailbericht. Zet daarin ook of je een schriftelijke reactie of een gesprek wilt.

Wat kan ik met dit gesprek bereiken?

Kom je in het gesprek tot een bevredigende oplossing, dan is dat voor beide partijen het beste. Je relatie kan dan op een prettige manier worden voortgezet. Je klacht kan bijvoorbeeld worden opgelost, doordat:

  • de situatie anders in elkaar zit dan je dacht. Je klacht berust op een misverstand. Omdat je huisarts uitleg heeft gegeven, is jouw probleem opgelost.
  • je huisarts een bevredigende uitleg geeft. Je begrijpt waarom het zo is gegaan.
  • je huisarts jouw klacht en jouw gevoelens van onvrede erkent. Hij kan proberen de situatie te verbeteren of te herstellen.

Het gesprek met de huisarts leidt niet tot een oplossing, wat nu?

Kom je er samen met de huisarts niet uit, dan kun je verschillende dingen doen. De huisarts zal je verwijzen naar de klachtenfunctionaris van de praktijk. De klachtenfunctionaris is onpartijdig en probeert op een informele manier tot een oplossing te komen. Hij spreekt geen oordeel uit. Hij probeert bijvoorbeeld de huisarts en jou weer met elkaar in gesprek te brengen. Ook kan hij je helpen met het verwoorden van je klacht, en deze zo duidelijk mogelijk op te schrijven.

Wanneer kan ik naar een geschilleninstantie?

Heeft de interne behandeling jouw klacht onvoldoende opgelost? Of heeft de zorgaanbieder zich niet gehouden aan de regels van de interne klachtenprocedure? Of zijn de omstandigheden zo dat je je klacht niet met de huisarts of zijn klachtenfunctionaris kunt bespreken? Dan kun je naar een geschilleninstantie gaan. Binnen zes maanden doet de geschilleninstantie uitspraak over je klacht. Deze instantie kan een schadevergoeding uitkeren tot maximaal 25.000 euro. De uitspraak van de geschilleninstantie is bindend voor jou en de huisarts.

Is er tuchtrecht voor huisartsen?

Voor huisartsen geldt een wettelijk tuchtrecht. Het doel is het bewaken van de kwaliteit van de beroepsuitoefening. Het Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg bestaat in dit geval uit artsen en juristen. Je kunt een klacht indienen bij een Regionaal College wanneer je het handelen van jouw huisarts wilt laten beoordelen door beroepsgenoten. Als het College je klacht in behandeling neemt, wordt jouw klacht zorgvuldig onderzocht. Het College kent geen schadevergoeding toe, maar kan maatregelen opleggen, zoals een boete of (tijdelijke) schorsing. Lees hier meer over het Tuchtcollege.

Wat kan mijn zorgverzekeraar doen?

Een aantal zorgverzekeraars heeft een eigen klachtenregeling, waar je met klachten over uw huisarts terechtkunt. Bij sommige verzekeraars treedt de adviserend geneeskundige als bemiddelaar op. Informeer hiernaar bij je zorgverzekeraar.

Kijk hier op onze website voor meer informatie over klachten over de zorg.

Is deze pagina nuttig?
Bedankt voor je feedback!