Tijdens de afspraak

Goede informatie is een voorwaarde voor een goede behandeling. Als je je goed voorbereidt op de afspraak met de huisarts, kun je vragen stellen en bewuster kiezen voor een bepaalde behandeling of behandelaar. Vertel je huisarts alles wat belangrijk kan zijn over je klachten, gezondheid en je leven. De huisarts zal ook allerlei vragen aan je stellen. Het is belangrijk daar zo goed en eerlijk mogelijk op te antwoorden.

Wat voor afspraken zijn er mogelijk bij de huisarts?

Naast het gewone spreekuur, hebben veel huisartspraktijken een telefonisch spreekuur. De doktersassistente regelt wanneer de huisarts jou te woord staat. Sommige huisartsen hebben een avondspreekuur, e-mailconsult of inloopspreekuur voor hun patiënten. Als je denkt dat je een vraag of klacht hebt waar extra tijd voor nodig is, kun je een dubbel consult (20 minuten) aanvragen. Jouw huisarts kan hier dan rekening mee houden.

Wat kan ik aan mijn huisarts vragen over de behandeling van mijn klachten?

Je kunt je arts in ieder geval deze 3 goede vragen stellen:

  • Wat zijn mijn mogelijkheden?
  • Wat zijn de voor- en nadelen van die mogelijkheden?
  • Wat betekent dat in mijn situatie?

Deze vragen nodigen je huisarts uit goede informatie te geven en een open gesprek met je te voeren. Samen met hem kun je vervolgens beslissen welk onderzoek of behandeling het beste bij je past. Dat helpt je om een goede keuze te maken, en maakt de kans van slagen het grootst. Zie ook: 3goedevragen.nl

Misschien lukt het je niet om direct goed te reageren op informatie van de huisarts. Vaak komen er thuis nog vragen boven. Je kunt dan vragen om een tweede of derde gesprek. Op thuisarts.nl kun je ook betrouwbare en goede informatie vinden over je ziekte en de mogelijke behandelingen.

Wat wordt er van de patiënt verwacht?

Als patiënt heb je de plicht om zo goed mogelijk mee te werken aan de gezamenlijk afgesproken behandeling. Je stelt je actief op tijdens de behandeling en blijft meedenken. Niet iedereen kan en wil zelf keuzes maken. Sommige mensen willen gewoon goed geholpen worden en erop kunnen vertrouwen dat ze goede zorg krijgen. Ook de situatie is bepalend. Wie erg ziek is, kan niet altijd meebeslissen over een behandeling. Daarnaast kunnen opleiding, vaardigheden en leeftijd van invloed zijn.

Mag ik het gesprek met de huisarts opnemen?

Soms is het moeilijk om alle informatie van de huisarts te onthouden of je later nog te kunnen herinneren. Dan kan het prettig zijn om het gesprek te kunnen terugluisteren. Of te kunnen delen met naasten of andere betrokken zorgverleners.. Je mag een gesprek met je huisarts opnemen voor privégebruik.
We raden je aan om dit van tevoren met je huisarts te bespreken, ook al is dit niet verplicht. Hij kan je dan helpen om het gesprek zo goed en begrijpelijk mogelijk te houden. Bijvoorbeeld door af te sluiten met een samenvatting, die je kunt opnemen. Voor het openbaar maken van de opname, bijvoorbeeld via sociale media, heb je toestemming van de huisarts nodig. Dat geldt ook voor beelden zoals foto’s of een video. Je kunt er ook voor kiezen om een naaste mee te nemen naar het gesprek, of om dingen op te schrijven.

Wanneer komt de huisarts op huisbezoek?

Wanneer je te ziek bent om naar de huisarts te gaan, komt hij naar jou toe. Dat wordt huisbezoek of visite genoemd. Als dit nodig is, zal de huisarts in de meeste gevallen zelf aanbieden om op huisbezoek te komen. Je kunt ook zelf om een huisbezoek vragen. Je huisarts is niet verplicht om altijd op jouw verzoek te komen. Op basis van jouw verhaal en situatie beoordeelt hij of dit nodig is. Als hij een huisbezoek niet nodig vindt, kan hij telefonisch advies geven of medicijnen voorschrijven. Of jou vragen om naar de praktijk te komen.

Is deze pagina nuttig?
Bedankt voor je feedback!