Als je een klacht hebt over de tandarts

Wanneer je een klacht hebt over je tandarts, kun je het beste eerst in overleg met hem naar een oplossing zoeken. Het is belangrijk dat je tandarts weet dat je niet tevreden bent. Kom je er samen niet uit, dan zijn er verschillende mogelijkheden om een klacht in te dienen. We lichten ze hier kort toe.

Hoe bespreek ik een klacht met mijn tandarts?

In een gesprek kan de tandarts een misverstand recht zetten. Wil je je klacht rustig met jouw tandarts bespreken? Maak dan een aparte afspraak hiervoor, zodat hij de tijd voor je kan nemen. Geef kort aan waarover je wilt praten, dan kan je tandarts zich ook op het gesprek voorbereiden.

Deze tips kunnen je helpen bij het gesprek over je klacht.

  • Schrijf van tevoren de punten op waarover je wilt praten.
  • Bedenk wat je met het gesprek wilt bereiken. Wees hierover duidelijk naar je tandarts. Wil je dat hij zijn excuses aanbiedt? Wil je dat hij de behandeling overdoet, zonder dat dit jou extra geld kost? Wilt je dat hij toegeeft dat hij je gebit verkeerd behandeld heeft?
  • Neem een familielid of een goede bekende mee naar het gesprek. Laat dit je tandarts wel van tevoren weten.
  • Probeer het gesprek zo zakelijk mogelijk te houden.
  • Ben je bang dat jouw tandarts jou voortaan zal zien als ‘die klagende patiënt’? Bespreek dit dan.
  • Je kunt je tandarts ook eerst een brief (of mailbericht) sturen als je bang bent dat je niet goed uit je woorden komt. Zet in je brief of je een schriftelijke reactie wilt of een gesprek.

Wat kan ik doen als het gesprek mijn klacht niet oplost?

Kom je tot een bevredigende oplossing samen met je tandarts, dan is dat zowel voor jou als jouw tandarts het beste. Je relatie kan dan op een prettige manier worden voortgezet. Lukt dat niet? Dan kun je overwegen om een klacht in te dienen. Elke zorgverlener is verplicht een klachtenregeling te hebben (zie ook de brochure ‘Klacht over de zorg’). Dit geldt ook voor de tandarts.

In Nederland zijn er twee beroepsorganisaties voor tandartsen: de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT) en de Associatie Nederlandse Tandartsen (ANT). Tandartsen die hierbij zijn aangesloten, kunnen van de klachtenregeling van de beroepsvereniging gebruikmaken. Wanneer een tandarts niet is aangesloten bij een beroepsvereniging, moet hij zelf een klachtenregeling maken. Op de website van je tandarts staat of en bij welke beroepsorganisatie hij is aangesloten.

Wat kunnen de beroepsorganisaties doen?

Wanneer je tandarts is aangesloten bij de ANT (Associatie Nederlandse Tandartsen), kun je bij het bureau klachtbehandeling terecht met jouw klacht.

Dit bureau probeert jouw klacht direct op te lossen. Als dit niet kan, word je doorverwezen naar een ANT-klachtenfunctionaris die jouw klacht dan probeert op te lossen. Daarnaast kun je jouw klacht laten beoordelen door de ANT-klachtenonderzoekscommissie.

Wanneer je tandarts is aangesloten bij de KNMT, kun je via het KNMT-klachtenformulier je klacht indienen. Een klachtenfunctionaris behandelt dan
je klacht.

Wat kan ik doen wanneer dit mijn klacht niet oplost en ik bijvoorbeeld een schadevergoeding wil?

Dan kun je naar de geschilleninstantie mondzorg gaan. Deze zal een onafhankelijk oordeel over de klacht uitspreken en kan tot €25.000 schadevergoeding toewijzen. Voor een behandeling bij de geschilleninstantie mondzorg betaal je €75,- griffiegeld.

Is er ook een tuchtcollege voor tandartsen? En hoe werkt dit?

Het tuchtrecht bewaakt de kwaliteit van de medische beroepsuitoefening en geldt ook voor tandartsen. Het medisch tuchtrecht wordt uitgevoerd door tuchtcolleges. Als je aan dit college een klacht over een tandarts voorlegt, zitten er tandartsen in het college. De voorzitter is een jurist. Je kunt je klacht schriftelijk indienen bij het regionaal tuchtcollege in de regio waar je tandarts woont. Het tuchtcollege beoordeelt alleen of de tandarts heeft gehandeld volgens de regels van de beroepsgroep. Als het tuchtcollege jouw klacht in behandeling neemt, volgt een onderzoek. Daarna doet het college een uitspraak over het handelen van de tandarts. Het college kan maatregelen opleggen aan de tandarts, zoals een boete of een (tijdelijke) schorsing. De maatregelen zijn bedoeld om de goede kwaliteit van het beroep te waarborgen.

Bij tuchtcolleges kun je alleen klagen over situaties die onder de tuchtnormen in de gezondheidszorg vallen. Lees meer via deze link.

Wil je meer weten over klachtbehandeling, lees hier meer.

Is deze pagina nuttig?
Bedankt voor je feedback!