Direct naar:

De Zorgtoeslag

Wat is dat, en waarom bestaat die? Wie komt ervoor in aanmerking, en wat zijn de bedragen? En waar vraag ik mijn zorgtoeslag aan?

  • Alleen bij lage(re) inkomens.
  • Ook vermogen telt mee.
  • Hoe lager het inkomen, hoe hoger de toeslag.
  • Meerpersoonshuishoudens krijgen hogere toeslag.
  • Zelf aanvragen.

Om mensen met een lager inkomen tegemoet te komen in de kosten voor de verplichte basispolis, bestaat er een zorgtoeslag. Die wordt uitgekeerd door de Belastingdienst om te voorkomen dat de zorgverzekering, en hiermee toegang tot gezondheidszorg, voor sommige groepen moeilijk betaalbaar wordt.

Eén toeslag per huishouden

Bij de vaststelling van de hoogte van een zorgtoeslag wordt naar een aantal dingen gekeken. (Dit loopt via de Belastingdienst, waarover zo direct meer.) Kort gezegd wordt de gemiddelde premie van een basispolis vergeleken met het bedrag waarvan de overheid het aanvaardbaar vindt dat mensen dat, gezien hun persoonlijke inkomen, aan zorgpremie kwijt zijn. Het verschil tussen die twee bedragen wordt dan als zorgtoeslag terugbetaald.

Een eventuele zorgtoeslag wordt berekend en uitgekeerd per huishouden. Dus bij een alleenstaande wordt alleen gekeken naar diens eigen belastbaar inkomen. Maar bij een (echt)paar wordt gekeken naar het gezamenlijk inkomen. Een huishouden van twee partners krijgt samen ook maar één gezamenlijke zorgtoeslag. Hierbij wordt er natuurlijk rekening mee gehouden dat dan ook meer dan één persoon premie moet betalen. Maar ook dat die twee personen samen vaak meer inkomen zullen hebben dan een alleenstaande. Als er daarnaast ook nog een thuiswonend kind is van 18 jaar of ouder, krijgt die overigens weer wél een eigen, aparte zorgtoeslag.

Behoorlijk ingewikkeld dus in de details, maar op hoofdlijnen redelijk overzichtelijk: hoe lager het inkomen, hoe hoger de zorgtoeslag. De hoogste zorgtoeslag krijgen huishoudens waarin meerdere personen samen maar één (laag) inkomen hebben. En de laagste zorgtoeslag, of helemaal géén toeslag, krijgen huishoudens met hogere inkomens per persoon. Woon je samen met een partner, dan is het maximale huishoudinkomen (bruto) waarbij nog recht op zorgtoeslag bestaat, iets minder dan één modaal inkomen. Woon je alleen, dan is die bovengrens lager. Daarnaast is er ook nog een vermogenstoets. Heb je als alleenstaande een vermogen van ruim een ton of meer, dan heb je dat hele jaar geen recht op zorgtoeslag, ook niet als uw inkomen heel laag is. Voor samenwonende partners ligt die bovengrens ongeveer een derde hoger.

Zelf hoef je dit allemaal niet uit te rekenen. Het enige wat je moet doen, als je geen al te hoog inkomen en/of vermogen heeft en denkt dat je in aanmerking komt voor een zorgtoeslag, is je aanmelden via www.belastingdienst.nl. En hier dan de gegevens invullen over de hoogte van je inkomen en vermogen en de samenstelling van je huishouden. Heb je recht op een zorgtoeslag, dan keert de Belastingdienst die in maandelijkse termijnen aan je uit.

Achteraf

Punt is natuurlijk wel, dat uw inkomen kan fluctueren. Bijvoorbeeld als u zelfstandige bent, of als u af en toe serieuze neveninkomsten hebt naast uw vaste baan of pensioeninkomen. Er kan daarom altijd nog een ‘eindafrekening’ komen, als onderdeel van uw definitieve belastingaanslag over een eenmaal afgesloten kalenderjaar. En dan kan het dus zijn dat de hoogte van uw zorgtoeslag alsnog voor dat jaar wordt bijgesteld, en u een deel moet terugbetalen. (Maar ook: dat u er juist nog iets extra bij krijgt.) Houdt u dit daarom goed in de gaten: nare verrassingen achteraf zijn niet uitgesloten. U kunt die verrassingen zelf voorkomen, door ook pas achteraf de zorgtoeslag aan te vragen, dus met terugwerkende kracht. Voor dat aanvragen krijgt u nog ruimschoots de tijd na afloop van een kalenderjaar, tot 1 september van het jaar daarop.

Is deze pagina nuttig?
Bedankt voor je feedback!