De Zorgtoeslag

Wat is dat, en waarom bestaat die? Wie komt ervoor in aanmerking, en wat zijn de bedragen? En waar vraag ik mijn zorgtoeslag aan?

  • Alleen bij lage inkomens.
  • Ook vermogen telt mee.
  • Hoe lager het inkomen, hoe hoger de toeslag.
  • Meerpersoonshuishoudens krijgen hogere toeslag.
  • Zelf aanvragen.

Om mensen met weinig inkomen tegemoet te komen in de kosten voor de verplichte basispolis en het verplichte eigen risico, bestaat er zorgtoeslag. Die wordt uitgekeerd door de Belastingdienst om te voorkomen dat de zorgverzekering, en hiermee toegang tot gezondheidszorg, voor mensen met weinig inkomen onbetaalbaar wordt.

Eén toeslag per huishouden

Bij de vaststelling van de hoogte van een zorgtoeslag wordt naar een aantal dingen gekeken. Kort gezegd wordt de gemiddelde premie van een basispolis vergeleken met het bedrag waarvan de overheid het aanvaardbaar vindt dat mensen dat, gezien hun persoonlijke inkomen, aan zorgpremie kwijt zijn. Het verschil tussen die twee bedragen wordt dan als zorgtoeslag terugbetaald.

Zorgtoeslag wordt berekend en uitgekeerd per huishouden. Dus bij een alleenstaande wordt alleen gekeken naar diens eigen belastbaar inkomen. Maar bij een (echt)paar wordt gekeken naar het gezamenlijk inkomen. Een huishouden van twee partners krijgt samen ook maar één gezamenlijke zorgtoeslag. Die is dan hoger dan voor een alleenstaande. Als er daarnaast ook nog een thuiswonend kind is van 18 jaar of ouder, krijgt die wél een eigen, aparte zorgtoeslag.

Behoorlijk ingewikkeld dus in de details, maar op hoofdlijnen redelijk overzichtelijk: hoe lager het inkomen, hoe hoger de zorgtoeslag. Daarnaast is er ook nog een vermogenstoets. Ook die verschilt tussen alleenstaanden en samenwonenden.

In 2023 bedraagt de maximale zorgtoeslag voor alleenstaanden 154 euro en voor samenwonenden 265 euro per maand. Hoeveel je precies krijgt kan je uitrekenen op de site van de belastingdienst. Om in aanmerking te komen voor zorgtoeslag moet je jezelf wel aanmelden via de belastingdienst (zie ook Handige websites) . Heb je recht op zorgtoeslag, dan keert de Belastingdienst die in maandelijkse termijnen aan je uit.

Achteraf

Wat lastig kan zijn, is als je inkomen kan fluctueert. Bijvoorbeeld als je zelfstandige bent, of als je af en toe serieuze neveninkomsten hebt naast een vaste baan of pensioen. Er kan daarom altijd nog een ‘eindafrekening’ komen, als onderdeel van de definitieve belastingaanslag. En dan kan het dus zijn dat de hoogte van je zorgtoeslag alsnog voor dat jaar wordt bijgesteld, en je een deel moet terugbetalen of dat je juist nog iets terugkrijgt.. Je kan ook de zorgtoeslag achteraf aanvragen. Daarvoor krijgt je ruimschoots de tijd na afloop van een kalenderjaar, namelijk tot 1 september van het jaar daarop.

Is deze pagina nuttig?
Bedankt voor je feedback!