Nieuws

Nieuws

Actuele en relevante zaken rondom de zorg en de Patiëntenfederatie Nederland.

Meer openheid rond calamiteiten is goede zaak

Ziekenhuizen moeten meer openheid van zaken geven rond calamiteiten. Openheid over wat er (bijna) misgaat is goed voor patiënten en voor de dokters. Want ze kunnen lering trekken uit fouten van anderen. Maar dat kan alleen als ziekenhuizen eerlijk laten zien wat er mis ging en geen fouten met de mantel der liefde bedekken.

Lees meer

'Let beter op dreigend medicijntekort'

Er moet snel een signaleringssysteem komen om dreigende tekorten aan medicijnen vlug te kunnen opsporen. Dat zegt directeur Dianda Veldman van Patiëntenfederatie NPCF. De Inspectie voor de Volksgezondheid zou daartoe het voortouw moeten nemen.

Lees meer

Patiëntenkoepels onderzoeken privacy in de zorg

Wat doen zorgverleners met uw patiëntgegevens en wat vindt u daarvan? Die vraag stellen Patiëntenfederatie NPCF, Ieder(in) en het Landelijk Platform GGz de komende weken aan hun leden en aan iedereen die er iets van wil zeggen. Ze willen zo zicht krijgen op hoe het is gesteld met de privacy van patiënten in de zorg.

Lees meer

Patiëntenfederatie wil dat zorggeld gemeenten geoormerkt wordt

Gemeenten houden flink geld over hun zorgbegroting, in enkele gevallen gaat het zelfs om miljoenen. Ongekend, vindt Patiëntenfederatie NPCF. “We trekken aan de bel voor al die mensen die juist ervaren dat ze van hun gemeente geen passende oplossing geboden krijgen. Mensen komen hulp en hulpmiddelen tekort en maatwerk ontbreekt. De gevolgen werken met een domino-effect door in het leven van

... Lees meer

Inspectie zet UMC Utrecht onder verscherpt toezicht

De Inspectie voor de Gezondheidszorg zet het Universitair Medisch Centrum Utrecht voor een periode van maximaal zes maanden onder verscherpt toezicht. Dat is een gevolg van de grote problemen op de KNO-afdeling, waarbij de veiligheid van patiënten in gevaar kwam.

Lees meer

Patiënt heeft recht op juiste medicijn

Elke patiënt moet het juiste medicijn op het juiste moment kunnen krijgen. Er is de afgelopen tijd in de media veel gedoe geweest over de beschikbaarheid van (dure) medicijnen. Voorop moet staan dat de patiënt in ieder geval zijn medicijn krijgt.

Lees meer

Teken geen zwijgcontract na medische misser

Patiënten, familie of nabestaanden moeten geen zwijgcontract met ziekenhuizen afsluiten na medische missers. Dat zegt directeur Dianda Veldman van de Patiëntenfederatie. Ze reageert op een uitspraak van minister Schippers die gisteren liet weten dat ze zwijgcontracten wil verbieden.

Schippers deed dat nadat bekend werd dat het Tergooi-ziekenhuis in Hilversum een overeenkomst sloot met

... Lees meer

Patiënt is mondiger dan vroeger en dat is maar goed ook

“Er is geen enkele reden om te denken dat patiënten nu sneller dan vroeger naar de (tucht)rechter stappen om artsen aan te klagen. Uit de cijfers blijkt dat in ieder geval niet.” Dat zegt directeur Dianda Veldman van de Patiëntenfederatie in een reactie op een onderzoek van de VvAA.

Lees meer

Patiëntenfederatie en VU doen onderzoek naar zorgmijden

Gaan mensen niet of minder naar het ziekenhuis omdat ze anders het eigen risico van hun zorgverzekering kwijtraken? Op die vraag willen de Patiëntenfederatie en de VU graag antwoord hebben. Ze hebben hiervoor een vragenlijst rondgestuurd naar ruim 23.000 leden van het patiëntenpanel van de Patiëntenfederatie. De Vrije Universiteit verwerkt de gegevens. Die worden geanonimiseerd gebruikt voor

... Lees meer

Bezoekers Zorgkaart Nederland willen anderen graag helpen met kiezen

Een groot deel van de bezoekers van ZorgkaartNederland schrijft waarderingen om anderen te helpen bij de keuze voor een goede zorgverlener. Bovendien vindt een ruime meerderheid van de bezoekers die waarderingen ook daadwerkelijk nuttig bij de keuze. Dat blijkt uit onderzoek van ZorgkaartNederland onder ruim 1.800 gebruikers.

Lees meer

Ontbrekend maatwerk leidt tot problemen

Het landelijk onderzoek Mijnkwaliteitvanleven.nl laat zien dat mensen lang niet altijd zorg en ondersteuning hebben die bij hen past. Dit gaat ten koste van hun gezondheid en de kwaliteit van leven zodra dit mensen op meerdere vlakken beperkt. Dit geldt voor 44% van de deelnemers, onder wie mensen met een chronische

... Lees meer

Prikkel zorgverzekeraars meer hun best te doen voor chronisch zieken

Zorgverzekeraars moeten aantrekkelijker worden voor mensen die langdurig zorg nodig hebben. Bijvoorbeeld door betere informatie te geven over hoe zij op de kwaliteit letten bij het inkopen van zorg en door chronisch zieken en mensen met een beperking nog beter te betrekken bij de zorginkoop. Dat zeggen Patiëntenfederatie NPCF en Ieder(in) in een ... Lees meer

Veel onduidelijkheid over verpleging en verzorging thuis

Mensen die verpleging en verzorging aan huis nodig hebben of krijgen, weten vaak niet wie wat voor hen kan regelen en wat ze zelf wel of niet moeten betalen. Ze zien soms door de bomen het bos niet meer. Dat blijkt uit een onderzoek van de Patiëntenfederatie onder ruim 700 mensen die deze zorg hebben.

Lees meer

Neem gesprek met je dokter op, maar zeg het wel even

Minister Schippers van Volksgezondheid adviseert patiënten hun gesprekken met de dokter op te nemen. Dan kunnen ze later nog eens luisteren wat de dokter allemaal heeft gezegd. “Vooral wanneer het een emotioneel beladen gesprek is, is de kans groot dat de patiënt niet alles onthoudt. Daarom kan het opnemen van een gesprek de patiënt helpen om zijn gedachten op een rij te zetten en een besluit

... Lees meer

Hof: Uitwisseling patiëntgegevens kan veilig

Het landelijke systeem waarmee zorgverleners toegang kunnen krijgen tot patiëntgegevens voldoet aan de regels van veiligheid en privacy. Dat heeft het gerechtshof Leeuwarden Arnhem deze week beslist.

Lees meer

Inspectie moet gebruik maken van patiëntervaringen

De Inspectie voor de Volksgezondheid zou vaker gebruik moeten maken van ervaringen van patiënten en mantelzorgers met de zorg. Dat kan door te kijken naar ervaringen op ZorgkaartNederland.nl. Dat schrijft de Patiëntenfederatie in een brief aan de Tweede Kamer. Die vergadert donderdag over het werkplan voor de inspectie voor

... Lees meer

Brede zorgcoalitie werkt aan meer eigen regie over gezondheid

Mensen willen meer sturing geven aan hun eigen gezondheid en zorg. Inzicht in hun eigen gezondheidsgegevens is daarvoor essentieel. Mensen zien dan zelf hoe hun gezondheid zich ontwikkelt. En hoeven niet bij elke behandelaar opnieuw hun hele medische verleden te vertellen. Een brede coalitie in de zorg, waaronder de koepels van huisartsen, ziekenhuizen, apothekers, zorgverzekeraars, patiënten

... Lees meer

Patiëntenfederatie onthutst over berichtgeving rond UMC Utrecht

“Verschrikkelijk. Dit had nooit mogen gebeuren. Een patiënt die planbare zorg krijgt, moet altijd vooraf zijn gezien door de dokter die hem of haar opereert.” Dat zegt Dianda Veldman, directeur van de Patiëntenfederatie in reactie op de berichtgeving van Zembla over fouten in het UMC Utrecht. Veldman vindt met de Raad van Bestuur van het ziekenhuis dat de zaak tot op de bodem moet worden

... Lees meer

Zorg dat ambulancepersoneel bij medische gegevens kan

Als mensen op straat onwel worden moet het ambulancepersoneel snel kunnen beschikken over de medische gegevens van de zieke. Het is daarom van groot belang dat medische systemen met patiëntgegevens op elkaar aansluiten en dat iedereen die bij de zorg voor de zieke is betrokken, tijdig toegang heeft tot de noodzakelijke informatie.

Lees meer

Praat, als je een fout ziet in de zorg

Zeg het, als je ziet dat er iets niet goed gaat in de zorg. Praat er over, met collega’s en betrokkenen. Alleen zo kunnen mensen leren van fouten en van elkaar. Het is niet goed als werknemers in de zorg niets durven zeggen omdat ze bang zijn voor hun eigen positie.
Dat zegt Patiëntenfederatie NPCF in reactie op een onderzoek van het RadboudUmc. Daar blijkt uit dat een op de vier

... Lees meer

Patiëntendossier mag nooit op straat liggen

Vertrouwelijke patiëntgegevens mogen nooit op straat terechtkomen. De patiënt moet er op kunnen vertrouwen dat zijn gegevens veilig zijn. Dat zegt directeur Dianda Veldman van Patiëntenfederatie NPCF in reactie op een onderzoek van omroep Max.

Lees meer

Nieuwe leden Raad van Toezicht Patiëntenfederatie

Patiëntenfederatie NPCF verwelkomt twee nieuwe leden in haar Raad van Toezicht. Het zijn Prof dr. Wim Groot en Katherina Martin Abello. “Ik ben erg blij dat zij nu deel uitmaken van onze Raad van Toezicht. Zij brengen veel ervaring en deskundigheid mee”, zegt Gerdi Verbeet, voorzitter van de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht neemt afscheid van

... Lees meer

Patiënt mag niet achter het net vissen bij medicijn

Er moet snel duidelijkheid komen voor de 350 duizend mensen die het schildkliermedicijn Thyrax slikken. Fabrikant Aspen haalt de laagste dosering van dat middel uit de handel, maar voor een deel van de gebruikers is er geen goed ander middel beschikbaar.

Lees meer

Medicijntekort dreigt voor 350 duizend schildklierpatiënten

Zo’n 350 duizend mensen met schildklierproblemen dreigen later dit voorjaar zonder medicijnen te komen zitten. Dat komt omdat de schildkliermedicatie Thyrax binnenkort niet meer leverbaar is. Producent Aspen verplaatst de productie naar Duitsland, maar heeft de productielijn niet op tijd klaar.

Lees meer

Regelen van zorg kost zeeën van tijd

Mensen die zorg en ondersteuning ontvangen, zijn soms meer tijd kwijt aan het regelen daarvan, dan de uren die ze ondersteuning krijgen. Zeven van de tien mensen zijn per week minstens een uur kwijt aan al het geregel, en bijna vier op elke tien zijn zelfs twee uur of meer kwijt aan administratieve rompslomp. Mensen met een persoonsgebonden budget geven aan gemiddeld 2 tot 4 uur per week

... Lees meer

Oproep aan Kamer: versterk positie van patienten

Zes patiënten- en consumentenorganisaties, waaronder Patientenfederatie NPCF, doen een dringend beroep op de Eerste Kamer het wetsvoorstel Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) aan te nemen. De wet versterkt de positie van patienten en consumenten ten opzichte van zorgaanbieders. Dinsdag 29 september behandelt de Eerste Kamer dit voorstel.

Lees meer

Patiënt met klacht weinig vertrouwen in goede afhandeling

De drempel voor patiënten om een klacht in te dienen bij onvrede over het ziekenhuis of in geval van een (medische) fout is hoog. Veel mensen denken dat het toch geen zin heeft, hebben er geen energie voor of hebben geen vertrouwen in een onpartijdige afhandeling. Dat blijkt uit een meldactie van patiëntenfederatie NPCF naar de afhandeling van klachten over de zorg, waaraan ruim 6700 mensen

... Lees meer